Kontroly ČOI v regionech

(Hradec Králové, České Budějovice, Brno, 31. květen 2016) Během květnových víkendů inspektoři České obchodní inspekce vyjeli na několik akcí. Na  Potštejnské pouti zjistili prodej a nabídku výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, na výstavě Hobby v Českých Budějovicích ukládali pokuty na místě za porušení informačních povinností prodávajícími a na Slavnostech chřestu v Ivančicích kontrolovali nejen stánky s občerstvením ale i zábavní atrakce se zaměřením na dodržení informačních povinností a uvedené délky času jízd.     ...

Klaun na baterie není pro děti bezpečnou hračkou

(Praha 30. květen 2016) Česká obchodní inspekce upozorňuje na další nebezpečnou hračku, kterou zachytili inspektoři na trhu. Elektrická hračka Klaun z plastu díky svým pestrým barvám a pohyblivým částem se světly pozornosti dětí určitě neunikne, ale ke hře je nevhodný a pro malé děti i nebezpečný. Dá se totiž už při použití minimální síly rozložit na tak malé části, že je malé děti mohou spolknout případně vdechnout, pokud je vloží do úst - např. barevná plastová pouzdra o průměru 0,92 cm, obsahující malé LED žárovky. Či přímo žárovičky. ČOI pr...

PHM – duben

(Praha, 25. květen 2016) V dubnu odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole u čerpacích stanic celkem 224 vzorků pohonných hmot, z nichž 4 nevyhověly jakostním ukazatelům stanoveným příslušnými technickými normami. Oproti měsíci březnu 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení poměru nejakostních paliv, a to z 1,5 % na 1,8 %. Tzv. nedbalostní odchylky byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a jednoho vzorku FAME. Neshoda s příslušnou normou byla zjištěna ve všech případech v jakostním parametru bod vzplanutí. Ne...

Alkohol bez závad, jeho prodej stále s nedostatky

(Praha, 20. květen 2016) Preventivní kontroly České obchodní inspekce zaměřené v roce 2015 na prodejce alkoholu neprokázaly nabídku, prodej či skladování alkoholických nápojů, které by neodpovídaly požadavkům zákona o spotřebních daních a zákona o povinném značení lihu. V průběhu 4641 kontrol však inspektoři zjistili porušování jiných právních předpisů a poškozování spotřebitelů prodávajícími, a to ve více než 40 % provozoven. Za zjištěné nedostatky bylo pravomocně uloženo přes 1700 pokut za více než 5 milionů korun. „Dobrá zpráva pro konzument...

Dřevěný vláček – skládačka je pro nejmenší děti nebezpečná!

(Praha, 19. květen 2016) Inspektoři České obchodní inspekce při monitorování trhu s hračkami narazili na výrobek, který představuje zejména pro nejmenší děti vážné riziko poškození zdraví. Nebezpečí hrozí při hře s dřevěnou skládačkou dřevěným vláčkem, jejíž některé příliš malé části by dítě mohlo při vložení do úst snadno vdechnout nebo spolknout. To by mohlo při nešťastné souhře náhod vést k zablokování dýchacích cest, případně k poranění vnitřních orgánů. Vzhledem k vysoké míře rizika byla tato hračka po zpracování podkladů nahlášena do syst...

V dětské cestovní postýlce hrozí dítěti zranění

(Praha, 18. květen 2016) Inspektoři České obchodní inspekce při monitorování trhu s výrobky určenými pro péči o děti zjistili v prodeji dětskou postýlku, která představuje pro nejmenší spotřebitele bezpečnostní riziko. Laboratorními zkouškami bylo ověřeno, že na všech rozích postýlky se na horní hraně bočnic zachytila smyčky zkušebního řetězu. Nevhodné konstrukční řešení dílů, které kryjí rohy postýlky, může být příčinou nehody s následným závažným poškozením zdraví dítěte. Postýlka byla zveřejněna v celoevropské databázi nebezpečných výrobků R...

Ve Strážném jsou prodejci nepoučitelní

(České Budějovice 17. květen 2016) Jihočeští inspektoři se ve státní svátek 8. května opět vydali na tržnici ve Strážném, kde byla kontrola provedena již v předchozím týdnu. A byli úspěšní, trhovci byli opakovanou kontrolou, navíc ve sváteční den zaskočeni. V 5 stáncích zajistily kontrolní pracovnice České obchodní inspekce 300 kusů padělků výrobků. Jejich hodnota byla v cenách originálů odhadnuta na téměř 1 400 000 korun. „Po identifikaci kontrolovaných osob a vypracování odborných posudků, potvrzujících, že zajištěné zboží jsou padělky, poruš...

Prodejci chovatelských potřeb nedbají na informace

(Ostrava, 16. květen 2016) Severomoravští inspektoři ČOI se při kontrolách prodejen chovatelských potřeb zaměřili na dodržování zásad poctivosti prodeje, poskytování informací o výrobcích, jejich značení a bezpečnost, například u elektrozařízení pro akvaristiku, na správné ocenování výrobků, na platnost úředního ověření vah používaných při prodeji krmiv a další informace související s prodejem výrobků, včetně uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo dodržování zákazu používání klamavých obchodních praktik v případě kontrol e-shopů. Ze 72 kon...

Kontroly vodních skútrů limituje nabídka trhu

(Praha, 13. květen 2016) Dozorová akce České obchodní inspekce byla zaměřena na kontrolu plnění povinností stanovených právními předpisy distributorům vodních skútrů, definovaných jako rekreační plavidla. Distributorů těchto výrobků není na českém trhu příliš mnoho. Důvodem je jednak vysoká cena vodních skútrů, a jednak omezení jejich provozu vyhláškou, která stanoví vodní nádrže a vodní toky, na nichž je používání plavidel se spalovacími motory zakázáno. Kontrolou jednoho typu vodního skútru zahraniční výroby byl zjištěn pouze formální nedosta...

Kytička na solární baterii je nebezpečná hračka!

  (Praha, 11. květen 2016) Nebezpečí poškození zdraví hrozí dětem, pokud jim rodiče dali na hraní kytičku na solární baterii. Výrobek našli inspektoři ČOI v prodeji v severních Čechách. Při zkoušce Při zkoušce v akreditované laboratoři se oddělila z hračky malá část, magnet válcovitého tvaru o průměru 10 mm a výšce 5 mm. Změřený index magnetického toku je 170 kG2 mm2, limitní hodnota indexu magnetického toku povolená u magnetů používaných v hračkách je 50 kG2 mm2. Zjištěná síla magnetu tedy několikanásobně překračuje požadavky, které jsou pova...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena