Značení cementových lepidel nesmí spotřebitele klamat

(Praha, 9. květen 2016) Předmětem kontroly České obchodní inspekce byla cementová lepidla. Před započetím dozorové akce byla Česká obchodní inspekce iniciátorem opravy normy ČSN EN 12004+A1, která stanoví požadavky na vlastnosti cementových lepidel. Kontrolní akce navazovala na zjištění z roku 2013, kdy při šetření podnětu laboratorní zkoušky odebraného vzorku cementového lepidla prokázaly, že výrobek nesplňuje základní vlastnosti pro uvedení na trh EU. Změna příslušné technické normy spočívala v definici termínu flexibilita a je účinná od 1. 4...

Veřejná konzultace Evropské komise

Veřejná konzultace zaměřená na ochranu a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích Evropská komise ve spolupráci s Evropským střediskem pro sledování porušování práv duševního vlastnictví vyhlásila veřejnou konzultaci zaměřenou na ochranu a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích. Dotazník je zaměřen na podnikatelské subjekty členských zemí EU, které působí na zahraničních trzích a na základě svých zkušeností mohou poskytnout Evropské komisi relevantní informace o překážkách v oblasti ochrany a vymáhání práv v obl...

Na 1. máje zabrány ve Strážném padělky za 600 tisíc korun

(České Budějovice, 6. květen 2016) Jihočeští inspektoři slavili 1. máj kontrolami stánků  na tržnici ve Strážném. A byli úspěšní, protože trhovci byli kontrolou ve sváteční den velmi zaskočeni. V 5 stáncích zajistily kontrolní pracovnice České obchodní inspekce 400 kusů padělků výrobků více než dvou desítek chráněných značek. Jejich hodnota byla v cenách originálů odhadnuta na téměř 600 tisíc korun. „Po identifikaci kontrolovaných osob a vypracování odborných posudků, potvrzujících, že zajištěné zboží jsou padělky, porušující některá práva duše...

Kontroly obchodníků v Rychnově n. Kněžnou se závadami

(Hradec Králové, 6. květen 2016) Výsledky kontrol orgánů dozoru Královéhradeckého kraje u podnikatelů ve východočeském Rychnově nad Kněžnou nejsou nijak povzbudivé. Společné akce se kromě 20 inspektorů ČOI účastnili kontrolní pracovníci krajské hygienické stanice, Českého metrologického institutu, celního úřadu a krajské veterinární správy. „Společné kontrolní akce orgánů dozoru považuji za úsporu času i prostředků pro nás i pro podnikatele. Nespokojen jsem však s výsledky kontrol stavu obchodní sítě v tomto městě, neboť jen naši inspektoři zko...

Zimní turistická sezona nebyla pro podnikatele příznivá

(Praha, 3. květen 2016) Česká obchodní inspekce se při kontrolách podnikatelů v horských rekreačních střediscích, sportovních areálech, na zimních stadionech a kluzištích, zaměřila i na provozovny veřejného stravování a stánky s občerstvením v těchto lokalitách a také na půjčovny sportovních potřeb. Mírnější zima s nedostatkem sněhu ovlivnila jak tuto oblast podnikání, tak i četnost kontrol, což se projevilo zejména ve 4. čtvrtletí roku 2015. Počet nedostatků však byl i přes nižší zájem návštěvníků značný. Závady zjistili inspektoři zejména v p...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena