PHM – květen

(Praha 29. červen 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot u čerpací stanic v celé České republice. Rovněž i v květnu 2016 odebrala 254 vzorků, z toho nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům pouze 1 vzorek. Jednalo se o motorovou naftu, kde byl překročen podíl biosložky v palivu. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Sběrné suroviny – 1Q 2016

 (Praha, 24. června 2016) Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí 2016 kontroly ve sběrných surovinách na celém území ČR. Z celkového počtu 116 kontrol zjistila porušení obecně závazných právních předpisů při 44 kontrolách tj. v 37,9 %. „Výsledky kontrolní akce prokázaly, že i přes přijatá legislativní opatření a průběžné kontroly ze strany všech kontrolních orgánů se dosud nepodařilo porušování obecně závazných právních předpisů při výkupu druhotných surovin zcela eliminovat. Proto i v dalším období bude Česká obchodní inspekce, předev...

Stánkový prodej na Brněnské přehradě s vysokou mírou pochybení

(Brno, 23. června 2016) Mimořádná kontrola inspektorů ČOI na Brněnské přehradě v rámci přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis byla zaměřena na ochranu spotřebitele při stánkovém prodeji. Celkem proběhla v osmi provozovnách a porušení zákona bylo zjištěno v šesti případech, což je 75 procent kontrolovaných subjektů. Ve třech případech inspektoři uložili pokutu na místě v celkové výši 8000 korun a v dalších třech bude zahájeno správní řízení. Ve většině se jednalo o nedodržení míry podaných nápojů a neumožnění ověření hmotnosti prodaných pokrmů.  ...

Distribuce ventilátorů nebyla zcela v pořádku

(Ústí nad Labem, 22. červen 2017) S příchodem léta dochází ke zvýšenému zájmů spotřebitelů o koupi ventilátorů. Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla kontrolu u jednoho z distributorů tohoto zboží a zjistila, že u 8 kusů zboží došlo k nedodržení technických a bezpečnostních parametrů. Celá  zpráva (MS-Word 97):

E – shopy stále klamou spotřebitele

(Praha, 20. červen 2016) Výsledky kontrol internetových obchodů provedených v 1. čtvrtletí 2016 potvrdily, že v oblasti elektronického obchodování přetrvávají nadále nedostatky spočívající zejména v klamavém jednání, kdy provozovatelé používají nepravdivou informaci, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Často byly také zjištěny nedostatky v obchodních podmínkách internetových prodejců, kdy spotřebitelé nebyli řádně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údaje o tom, k...

Padělky – 1Q 2016

(Praha, 17. červen 2016) Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí roku 2016 kontroly v kamenných a internetových obchodech, při nichž bylo ověřováno dodržování zákazu nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. Z celkového počtu 682 provedených kontrol bylo prokázáno porušení některých práv duševního vlastnictví u 91 kontrol (13,3 %). Zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob bylo celkem 5 432 kusů padělků za téměř 6, 5 milionu korun, což je hodnota zajištěného zboží vyčíslená v cenách o...

Záchranné vesty musí uživatele ochránit před utonutím

(Praha, 16. červen 2016) Česká obchodní inspekce se v rámci projektu zaměřila na kontroly záchranných vest a plovacích pomůcek nabízených v tržní síti, které jsou určeny jako osobní ochranné prostředky pro osoby, zabývající se pracovními nebo volnočasovými činnostmi na vodě nebo v její blízkosti. Tyto vesty musí poskytnout osobě, která se ocitla ve vodě, přiměřenou záruku bezpečnosti před utonutím. V průběhu dozorové akce bylo kontrolováno 13 typů osobních vztlakových prostředků u 13 subjektů. U čtyř kontrolovaných typů výrobků byly zjištěny ne...

Kontroly v regionech

Ústí n. L. – kontrola večerního klubu (Ústí nad Labem, 15. červen 2016) Inspektoři ČOI v Ústí nad Labem provedli v pátek 3. 6. 2016 kontrolu večerního hudebního klubu Cloud v Litoměřicích. Při kontrole byl prověřen podnět spotřebitele poukazující na závady při účtování nabízených výrobků (nápojů), nevyhovující provozní podmínky (odvětrání, zakouřené prostředí). Spolu s inspektory České obchodní inspekce byly na kontrole přítomny i dvě zaměstnankyně Živnostenského úřadu. Inspektoři prokázali neseznámení spotřebitele s cenou (neocenování nabíz...

Některé hlásiče kouře nejsou dostatečně citlivé a bezpečné

(Praha, 14. červen 2016) Kontrola kouřových detektorů byla součástí mezinárodního dozorového projektu, zaměřené na autonomní hlásiče kouře, tj. zařízení, které obsahuje komponenty pro detekci kouře a akustický poplach. V rámci kontrolní akce bylo kontrolováno celkem 16 typů stanovených stavebních výrobků – autonomních hlásičů kouře, a to u 22 hospodářských subjektů. U všech kontrolovaných typů výrobků zjistili inspektoři nesoulad s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Vybavení výrobků příslušnými dokumenty před jeji...

Údajně drahé kameny ve špercích byly ze skla

(Plzeň, 13. červen 2016) Inspektoři Plzeňského a Karlovarského inspektorátu České obchodní inspekce se na začátku dubna 2016 zaměřili na prodejny klenotů v Karlových Varech. Prověřovali, zda při prodeji šperků osazených vzácnými kameny nedochází ke klamání spotřebitele. Důvodem k mimořádné kontrolní akci byla skutečnost, že prakticky od roku 2010, kdy je prodej šperků průběžně monitorován a kontrolován, jsou nedostatky zjišťovány cca v 70 % provozoven. Prodávající stále zákazníkům při prodeji nejčastěji tvrdí, že šperky jsou osazeny drahými kam...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena