Záruka platí i na zboží z bazaru

(Praha, 29. prosince 2016) Staré a použité věci mohou být pro některé spotřebitele zajímavým zbožím.  Tento sortiment má často charakter starožitného nebo originálního zboží a bývá na trhu žádané. Česká obchodní inspekce se i ve 3. čtvrtletí 2016 zaměřila na dodržování právních předpisů v oblasti provozování bazarů a zastaváren a zjistila pochybení téměř v 60 procentech provedených kontrol. Nejčastěji prodejci neinformovali spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva na reklamaci a nevyplňovali řádně doklady o zakoupení výrobků...

Dvě slevy, ani jedna neplatila

(Ústí nad Labem, 28. prosince 2016) Slevové akce často lákají spotřebitele na zvýhodněné ceny. Vždy, kdykoli se rozhodnete pro nákup ve slevě, tak si ověřte, zda avizovaná cena na letáku odpovídá ceně v regálu a následně účtované ceně u pokladny. Mimořádná kontrola inspektorů Ústeckého a Libereckého kraje ukázala, že cena nápojů na pokladní účtence neodpovídala ani slevě uváděné v regálu, ani zvýhodněné ceně při nákupu dvou nápojů. Celá tisková zpráva ke stažení zde:

První Vánoce se zavřenými obchody

(Praha, 27. prosinec 2016) Česká obchodní inspekce o Vánocích provedla celkem 349 kontrol obchodů v souvislosti s novým zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Porušení zákazu prodeje inspektoři tentokrát zjistili pouze v jediném případě (tj. 0,3 %), jednalo se o internetového prodejce, který zároveň obsluhoval zákazníky i ve své kamenné provozovně s plochou větší než 200 m2, kterou sám označuje jako „prodejnu“. S prodejcem Česká obchodní inspekce následně zahájí správní řízení, ve kterém se bude rozhodovat mimo j...

Pohonné hmoty v listopadu bez závad

(Praha, 22. prosince 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost a kvalitu pohonných hmot. Stejně tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným požadavkům. Oproti měsíci říjnu 2016 došlo ke zlepšení o 2,4 procenta. V říjnu totiž nevyhovělo 6 vzorků, konkrétně se jednalo třikrát o motorovou naftu a třikrát benzín. V tomto roce je to již podruhé, kdy ČOI shledala vzorky odebraných pohonných hmot bez závad. Obdobná situace nastala již v červenci 2016. Celá  zpráva (MS-Word 97):...

Nepřišly dárky zaplacené online? Peníze lze získat zpět

(Praha, 21. prosince 2016) Někteří lidé zažívají v týdnu před Vánoci frustraci, když jim dosud nepřišly dárky objednané a zaplacené přes internet. Obzvlášť, když prodejci nereagují ani na žádosti o vrácení peněz. Pokud ovšem spotřebitelé platili kartou, mohou své peníze dostat zpět díky nástroji zvanému chargeback. Evropské spotřebitelské centrum ČR při ČOI radí obrátit se na banku, která kartu vydala. Celá tisková zpráva ke stažení zde:

Na tržnici Hatě zabaveny padělky v hodnotě téměř 2,7 milionů

Inspektoři ČOI Brněnského a Zlínského kraje během této mimořádné kontroly prověřili ve 12 stáncích v tržnici ASIA BAZAR Hatě dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně prodej, nabídku a skladování zboží porušující některá práva duševního vlastnictví. Ve všech kontrolovaných stáncích bylo zjištěno porušení práva duševního vlastnictví, které se týkalo padělání známých světových značek. Převážně se jednalo o textilní oděvy, obuv a galanterii. Celkem inspekce zajistila 331 kusů padělků textilních oděvů, obuvi a galanterie ...

Padělky Apple zabaveny v prodejním stánku na Hlavním nádraží v Praze

(Praha 15. 12. 2016) Dne 6. 12. 2016 byla provedena kontrola inspektory ČOI zaměřená na nabídku a prodej výrobků porušujících práva duševního vlastnictví. Kontrola byla provedena na stánku s audio zbožím umístěném přímo v hale Hlavního vlakového nádraží Praha. Při této akci byly zajištěny padělky značky Apple, v ceně originálů ve výši 162 500,- Kč. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Diskriminace – 3.Q 2016

(Praha, 14. prosince 2016) Nepříznivé zacházení s jednotlivcem nebo skupinou v oblasti prodeje nebo nabízení služeb je nezákonným jednáním všech obchodníků, kteří se takového chování ve styku se spotřebitelem dopustí. Kontroly České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2016 potvrdily snížení počtu diskriminačního jednání, kdy pouze v 1 případu došlo k diskriminaci cizince v restauračním zařízení, což je o dva případy méně než ve 2. čtvrtletí 2016. O to více se jeví závažnější obsahová sdělení, kdy například v restauraci cizojazyčně hovořícím spotř...

Předváděcí akce – 3.Q 2016

(Praha, 12. prosince 2016) Zákon o ochraně spotřebitele prošel v průběhu posledních dvou let změnami především ve prospěch seniorů, kteří jsou častými návštěvníky předváděcích akcí. Novely se konkrétně týkaly zpřísnění takové legislativy, která uložila organizátorům oznamovací povinnost a zákaz přijímání peněz na místě. Přestože Česká obchodní inspekce shledává pozitivní dopady zpřísňování dané legislativy, výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí 2016 ukázaly, že na trhu stále působí společnosti, které na klamání seniorů a porušování zákonů postavily ...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena