Když bezpečností zábrana není bezpečnostní

(Brno, 31. ledna 2017) Bezpečné pomůcky určené dětem jsou často praktickým pomocníkem pro všechny rodiče, kteří chtějí své děti ochránit před případnými úrazy. Česká obchodní inspekce se tentokrát zaměřila na kontrolu bezpečnostní zábrany pro děti do 2 let, která může při běžném používání ohrozit jejich zdraví a bezpečnost. V tomto případě, zábrana TEC TAKE, nevyhověla požadovaným parametrům. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Finanční správa a ČOI dementují článek Deníku

(Praha, 31. ledna 2017) Finanční správa se ostře ohrazuje proti tvrzením, uvedeným v článku, že pokud podnikatel zavede speciální desetikorunový poplatek za vystavení účtenky, je to v pořádku. Čtenář tak může nabýt dojmu, že vybírání poplatku za vystavení účtenky je v souladu se zákonem. Tak tomu ale rozhodně není. Vystavení účtenky je zákonnou povinností podnikatele a zákon o evidenci tržeb neumožňuje, aby bylo vydání účtenky zákazníkovi podmíněno zaplacením jakéhokoli poplatku. Žádné „dobrozdání“ v tomto směru ze strany Finanční správy ani ze...

Moravské vinotéky v hledáčku ČOI

(Olomouc, 30. ledna 2017) Nákup vín přímo z vinoték je u Čechů velice populární. Mnoho konzumentů i labužníků předpokládá, že víno z vinotéky je kvalitní a obvykle je nabízeno obchodníkem, který této problematice rozumí a dodržuje všechny náležitosti, které s tímto prodejem souvisí. Česká obchodní inspekce Moravskoslezského a Olomouckého kraje uskutečnila v průběhu minulého roku 45 kontrol právě v regionu, který je mimo jiné také vinařskou oblastí. Nedostatky byly zjištěny téměř v padesáti procentech.   Celá  zpráva (MS-Word 97):...

Při vánočním prodeji neobstál každý čtvrtý obchodník

 (Praha, 27. ledna 2017) Tradiční vánoční sortiment, jako jsou stromky, ryby, ozdoby a další produkty nabízené především na vánočních trzích, byly cílem kontrol České obchodní inspekce. V průběhu měsíce listopadu a prosince 2016 uskutečnily jednotlivé inspektoráty ČOI celkem 803 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno u každého čtvrtého z nich. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Česká okna a dveře v testech ČOI prošly

(Praha, 24. ledna 2017) Česká obchodní inspekce průběžně kontroluje dodržování zákonných parametrů stavebních výrobků. Naše republika se v rámci mezinárodních aktivit skupiny pro spolupráci dozoru nad stavebními výrobky zúčastnila výzvy ke společnému dozoru nad trhem s několika dalšími členskými státy EU. Společná výzva se týkala kontroly oken podle harmonizované normy, která je povinná pro okenní a dveřní výplně. Na základě podkladů navržených touto skupinou byl ČOI vypracován projekt, jehož obsahem je kontrola a dozor těchto produktů dle ČSN....

Kontrola pyrotechnika

(Praha, 20. ledna 2016) Česká obchodní inspekce v průběhu měsíce prosince 2016 na celém území ČR provedla množství kontrolních akcí, které byly opět zaměřené na dodržování zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a zákona o ochraně spotřebitele. ČOI provedla celkem 234 kontrol s nabídkou pyrotechnických předmětů. Nedostatky byly zjištěny více než ve třetině z nich. „Z prosincových kontrol vyplynulo, že každý třetí prodejce nedodržuje právní předpisy, které se týkají nabídky, prodeje, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky...

Mluvíte anglicky, zaplatíte více!

(Praha, 17. ledna 2017) Rozdílné jednání v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb vůči jedné skupině spotřebitelů bývá obvykle posuzováno jako diskriminační jednání. Česká obchodní inspekce Středočeského kraje to shledala i v případě provozovny EAT ME & DRINK ME, která anglicky hovořícím inspektorům účtovala více, než byla deklarovaná cena. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Nepoctivost poskytovatelů pohřebních služeb roste

(Praha, 13. ledna 2017) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje činnost pohřebních služeb na celém území ČR. Výsledky kontrol ukazují, že se situace v této citlivé oblasti podnikání příliš nelepší. Ve srovnání s rokem 2015 zaznamenali inspektoři ČOI při kontrolách v roce 2016 nárůst nedodržení zákonných povinností o 12 procent. Nejčastěji se jednalo o porušení povinnosti informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků a poskytovaných služeb nebo nevydání písemného potvrzení o převzetí objednávky. „Pohřebnictví je specifickou oblastí služ...

MPO – Ochránce spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká obchodní inspekce se spojili proti nekalým obchodním praktikám i v oblasti lepší informovanosti české spotřebitelské veřejnosti. Výsledkem jejich aktivity je facebooková stránka Ochránce spotřebitele. Jejím maskotem se stala sova jako symbol moudrosti při nákupu. V současné době má 499 fanoušků, jejich počet stoupá a s ním i zájem o informace týkající se ochrany a práv spotřebitelů. „Ochranu spotřebitele považuji za jednu z nejvyšších priorit. Pro její zlepšení jsme udělali již řadu opatření, ale hodlám ...

Povinnosti pro prodej dřeva platí v EU pro všechny stejně

(Praha, 11. ledna 2017) Česká obchodní inspekce se mimo kontrol dodržování zákona o ochraně spotřebitele, zaměřuje i na kontroly dodržování nařízení, které prodávajícím fyzickým a právnickým osobám v ČR ukládá legislativa Evropské unie. Ta například zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU a stanovuje v této oblasti hospodářským subjektům a obchodníkům další povinnosti. Prodej těchto produktů se stává v ČR stále více žádaným, jelikož někteří spotřebitelé pomalu přecházejí na zvýšený nákup palivového dřeva z...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena