Spotřebitelský úvěr – 2016

(Praha, 3. března 2017) Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce 194 kontrol, kdy z tohoto počtu 146 osob působilo právě jako zprostředkovatelé úvěrů. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru pak bylo zjištěno při 39 kontrolách, tedy přibližně ve 20 %.  V uvedeném období byly uloženy pokuty za více než 5,5 milionů korun. „Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, kteří považují půjčku za jediné východisko ze svých finančních problémů, aby smlouvu uzavřeli přímo s poskytovatelem úvěru a nikoliv se zprostředkovatele...

Rozdílné ceny pro cizince

(Praha, 2. března 2017) Česká obchodní inspekce se opakovaně setkává s diskriminačním jednáním především vůči cizincům, kterým někteří majitelé restaurací účtují více než českým zákazníkům. S  takovým jednáním se setkali inspektoři ČOI Středočeského kraje a Hlavního města Prahy v provozovně Café BOULEVARD, kde anglicky mluvícím spotřebitelům byl účtován také servis.  Celá  zpráva (MS-Word 97):

PHM – leden 2017

(Praha, 1. března 2017) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách kvality pohonných hmot i v roce 2017. Z počtu 226 vzorků odebraných vzorků nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům pouze jeden. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků v měsíci lednu 2017 oproti měsíci prosinci 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení z 0,0% na 0,4%. V prosinci 2016 nebyl laboratorními zkouškami prokázán žádný nekvalitní vzorek.    Celá  zpráva (MS-Word 97):
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena