Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 9. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Skutečnost, že podnikatel má jako hlavní podnikatelskou aktivitu prodej zboží ve stánkovém prodeji, kdy stánek je označen v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění (dále „ŽZ“) a má tedy povahu mobilní provozovny, nevylučuje aplikaci ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) obsažený...

Stanovisko oddělení ADR ze dne 24. 8. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Ustanovení § 2110 písm. d) občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., dále OZ) neopravňuje podnikatele k účtování náhrady za amortizaci spotřebního zboží či jiné náhrady v případě, kdy je spotřebitel ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění a zboží vrací v původním stavu pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu době jeho užívání. Vrací-li sp...

ČOI prověřovala poctivost obchodníků na tržnici v Ředhošti

(Liberec, 14. srpen 2017) Česká obchodní inspekce má ve své pravomoci kontroly nejen v kamenných a internetových obchodech, ale i na tržnicích, kde obchodníci obvykle nabízí farmářské zboží, zahrádkářské produkty, občerstvení, textil, hračky a další drobné spotřební zboží. ČOI Libereckého a Ústeckého kraje uskutečnila jednu z takových kontrol na tržnici v Ředhošti, kde provedla 4 kontroly a u všech zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Na začátku letní sezóny se ČOI zaměřila na turisticky zajímavé lokality

(Praha, 11. srpen 2017) Česká obchodní inspekce uskutečnila začátkem letní turistické sezóny akci zaměřenou na kontrolu nabídky a prodeje výrobků a poskytování služeb. Celkem provedla v období od 2. května do 30. června tohoto roku 319 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 98 případech, což je téměř 31 procent. Prodejci nejčastěji nedodržovali správnou hmotnost pokrmu nebo míru nápoje. Konečná cena pak mohla být nesprávně účtována a spotřebitel zaplatil více, než byla deklarovaná cena. ...

Pozor při koupi dětského pískacího kladiva

(Praha, 7. srpen 2017) Oblíbenou dětskou zábavou jsou často hračky, které vydávají různé zvuky. Ne vždy jsou však všechny bezpečné. Česká obchodní inspekce zjistila na trhu typ hračky „Pískací kladivo FUNNY GAVEL,“ které překračuje hodnoty akustického tlaku předepsané pro bezpečné hračky a tím může dojít k poškození sluchu dítěte.

Festival hraček se neobešel bez pokut

(České Budějovice, 4. srpen 2017) S příchodem letní sezony a dovolených se koná na české kulturní scéně velké množství různých festivalů. Inspektoři ČOI Jihočeského kraje a Vysočiny navštívili jeden z takových, který se konal v Kamenici nad Lipou pod názvem „Hračkobraní.“ Inspektoři zde provedli 6 kontrol a u 3 výrobců hraček zjistili nedostatky.

V centru Českých Budějovic probíhaly mimořádné kontroly předzahrádek

(České Budějovice, 3. srpen 2017) Letní turistická sezona je příjemnou příležitostí pro posezení na předzahrádkách restaurací a hotelů, které jsou v této době hojně navštěvovány nejen českými, ale i zahraničními turisty. ČOI Jihočeského kraje a Vysočiny provedla v těchto provozovnách v centru Českých Budějovic 7 kontrol a porušení zákona zjistila ve 3 případech.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena