Prodej alkoholu mladistvým není na severní Moravě nic neobvyklého

(Ostrava, 26. leden 2018) Na závěr roku 2017 uskutečnila Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Při 8 kontrolách bylo zjištěno 6 případů porušení zákona, kdy prodejci prodávali alkohol osobám mladším 18 let. Jednalo se především o vinotéky a velké potravinové řetězce.

Autobazary 2017

(Praha, 19. leden 2018) Česká obchodní inspekce se i v roce 2017 zaměřila na dodržování povinností při prodeji ojetých automobilů. V období od 22. května do 31. října 2017 uskutečnila 65 kontrol v autobazarech na celém území ČR. Porušení zákona zjistila u 37 z nich, což je téměř 60 procent z celkového počtu provedených kontrol. Situace se oproti roku 2016 nezlepšila. Obchodníci i nadále používají klamavé, nebo jiné nedovolené obchodní praktiky, které zásadním způsobem poškozují spotřebitele.

Pyrotechnika se prodávala i nezletilým

(Praha, 17. leden 2018) Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hlavního města Prahy uskutečnila na závěr roku 2017 kontroly zábavní pyrotechniky. Z 18 kontrol bylo v 6 případech zjištěno porušení zákonů, kdy ve 3 případech obchodníci prodali pyrotechnické výrobky dokonce i mladistvým.

Zákonné povinnosti v pohřebních službách nejsou stále dodržovány

(Praha, 12. leden 2018) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování zákonných povinností v pohřebních službách. Výsledky kontrol za poslední čtyři roky ukazují, že přibližně každá druhá provozovna porušuje právní předpisy. Většina obchodníků neinformuje spotřebitele o ceně služeb nebo výrobků a nevydává potvrzení o převzetí objednávky. Situace se nezměnila ani v případě kontrol, které proběhly v období od 1. září do 30. listopadu 2017. Ze 115 kontrolovaných provozoven bylo zjištěno pochybení u 54 (tj. téměř 50 %). ...

Igelitové tašky už nemohou být zdarma

(Praha, 2. leden 2018) Od nového roku musí být „igelitová“ taška zpoplatněna. Změnu přináší novela zákona o obalech. Česko se tak připojilo k řadě dalších zemí EU, které nezpoplatněné „igelitky“ zakázaly z ekologických důvodů. Od začátku tohoto roku jsou tedy povinně zpoplatněny plastové odnosné tašky. Výjimku představují velmi lehké plastové odnosné tašky o tloušťce stěny do 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodu nebo jsou poskytovány jako prodejní obal pro volně ložené potraviny (například pečivo, zelenina) v případě, že jejich...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena