Spotřebitel zaplatí za originál, dostane padělek

(Praha, 10. červenec 2019) Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje, zda se na tuzemském trhu nevyskytují výrobky, které by porušovaly některá práva duševního vlastnictví. V 1. čtvrtletí 2019 provedla 433 kontrol a nedodržení tohoto ustanovení zjistila ve 21 %. To je o 10 % méně zjištění, než bylo za stejné období v roce 2018. Z hlediska sortimentu v 1. čtvrtletí tohoto roku nejčastěji docházelo k porušení některých práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků, audio-video a obuvi. U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochra...

ČOI na mimořádné kontrolní akci v Poličce objevila i padělky

(Hradec Králové, 9. červenec 2019) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uskutečnila na závěr měsíce června mimořádnou kontrolní akci v Poličce, kde se zaměřila na obchody a provozovny veřejného stravování. Celkem provedla 12 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 7 provozovnách. Mimo jiné také zajistila 51 kusů padělků v hodnotě originálů 48 557 Kč.

Na závěr školního roku se prodával tvrdý alkohol i pivo mladistvým

(Hradec Králové, 3. červenec 2019) Česká obchodní inspekce Královehradeckého a Pardubického kraje uskutečnila na závěr školního roku mimořádné kontroly zaměřené na zákaz prodeje alkoholu mladistvým osobám. Kontroly byly součástí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). ČOI provedla 16 kontrol a ve 12 případech zjistila porušení zákona „o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“.

Hračka „Robotická myš“ představuje riziko

(Praha, 2. červenec 2019) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu byla v nabídce hračka „Robotická myš“, která obsahuje mnohonásobně větší množství olova a kadmia, než jsou povolené limity. ČOI nařídila její okamžité stažení z trhu.

Více než polovině mladistvých byl prodán alkohol

(Hradec Králové, 1. červenec 2019) Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na zákaz prodeje alkoholu osobám mladších 18 let. ČOI za účasti mladistvých figurantů provedla 12 kontrol a v 6 případech zjistila, že jim byl prodán alkoholický nápoj.
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena