U 3 ze 4 kontrolovaných e-shopů odhalila ČOI porušení zákona

(Praha, 15. listopad 2019) Jednou z pravidelných celostátních kontrol České obchodní inspekce je kontrola internetových obchodů. „Výsledky kontrol za třetí čtvrtletí roku 2019 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází neustále k porušování spotřebitelské legislativy, tedy práv spotřebitele,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. Trendem začíná být i elektronické obchodování přes aukční a slevové portály. Z celkového počtu 185 kontrol bylo zjištěno porušení zákonů ve 146 případech (78,92 %). ...

Splňují výrobky ovládané přes sítě technické parametry?

(Praha, 14. listopad 2019) Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodního projektu, který byl zaměřen na domácí zařízení, která lze připojit do internetové sítě. Jsou to výrobky, které může spotřebitel prostřednictvím sítí ovládat přes chytrý telefon, tablet nebo počítač. V rámci Evropské unie se jednalo o pilotní projekt s cílem ověřit, zda se tato zařízení v současné době na trhu nacházejí a zda produkty dodávané do ČR splňují příslušné technické požadavky. ČOI v rámci této mezinárodní akce zkontrolovala u 7 hospodářských subjektů 8 výro...

V pátek prodali v Děčíně alkohol mladistvým všichni kontrolovaní

(Ústí nad Labem, 12. listopad 2019) Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého tento pátek kontrolovala zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let v Děčíně. Při třech vytipovaných kontrolách byl alkohol mladistvému pokaždé prodán. Kontroly probíhaly v rámci akce HAD. S provozovateli barů a restaurací bude ze strany ČOI zahájeno správní řízení, kde bude rozhodnuto také o výši pokuty. „Akce byla koordinována Policií ČR v Děčíně a kontrol se zúčastnily další státní složky – Krajská hygienická stanice, Orgány sociálně-právní ochr...

ČOI zajistila padělky za 24 milionů korun

(Praha, 11. listopad 2019) Kontroly, jejichž cílem je zajistit padělky nejrůznějšího spotřebního zboží, nabízené spotřebitelům na českém trhu, pokračovaly také ve 3. čtvrtletí roku 2019. V jeho průběhu zajistili inspektoři 10 666 kusů výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, tedy v necelých 16% z 312 kontrol. Jedná se o padělky vyčíslené v cenách originálů ve výši 24 114 613 korun. Celkem bylo ve 3. čtvrtletí pravomocně uloženo 281 pokut v hodnotě 4 568 500 Kč

Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 11. 2019

V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ve znění účinném od 1. 9. 2017 vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Pokud smlouvu s podnikatelem uzavírá spotřebitel, je nutné na dané vztahy aplikovat ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných spotřebitelem (§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)). Podnikatel má povinnost v souladu s § 1811 odst. 1 OZ učinit veškerá sdělení vůči spotřebiteli jasně a srozumite...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena