Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 11. 2019

V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ve znění účinném od 1. 9. 2017 vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Pokud smlouvu s podnikatelem uzavírá spotřebitel, je nutné na dané vztahy aplikovat ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných spotřebitelem (§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)). Podnikatel má povinnost v souladu s § 1811 odst. 1 OZ učinit veškerá sdělení vůči spotřebiteli jasně a srozumite...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena