Výsledky kontrol prodeje alkoholu a tabáku v roce 2019

(Praha, 29. květen 2020) Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na zákaz prodeje alkoholu a tabáku. Celkem uskutečnila 8 179 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila v 598 případech, kdy z toho 534 případů souviselo s omezením prodeje alkoholu. ČOI také využila své pravomoci a v rámci kontrolní akce přizvala k 494 kontrolám osoby mladší 18 let. Celkem ve 347 případech byl přímo porušen zákaz prodeje alkoholu mladistvým. ...

ČOI i v roce 2019 kontrolovala dodržování zákona o obalech

(Praha, 27. květen 2020) Problematika obalů je významná společensko-ekologická oblast, na kterou se v minulém roce zaměřila i Česká obchodní inspekce. Při kontrolách monitorovala dodržování zákona o obalech, který ukládá obchodníkům chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů. Celkem provedla 4 267 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 116 případech.

ČOI zakázala na trhu nebezpečné chrastítko pro děti

(Praha, 26. květen 2020) Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele hračka, která může znamenat pro nejmenší děti riziko. Jedná se o dětské chrastítko. Provedením příslušných zkoušek bylo zjištěno uvolnění některých malých částí, které by malé dítě mohlo vdechnout nebo polknout.

I vruty do dřeva musí splňovat příslušené parametry

(Praha, 25. květen 2020) Česká obchodní inspekce kontrolovala spojovací prvky - vruty, hřebíky a kolíky, které jsou často používány při stavebních pracích. U těchto výrobků ČOI monitorovala, zda hospodářské subjekty dodržují technické požadavky příslušných právních předpisů. Inspektoři celkem zkontrolovali 11 typů spojovacích prvků a u 3 typů zjistili nedostatky. Jednalo se o pochybení administrativního charakteru.

Na problémové e-shopy upozorňují samotní spotřebitelé

(Praha, 22. květen 2020) Česká obchodní inspekce dlouhodobě kontroluje internetové obchody, zda při své činnosti nepoužívají nekalé obchodní praktiky, správně informují spotřebitele o možnosti zboží reklamovat a dodržují další ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. ČOI v loňském roce uskutečnila 973 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 809 kontrol, což je 83 %. Celkem v roce 2019 za zjištěné nedostatky uložila 867 pokut v hodnotě 7 221 000 Kč. „Výsledky kontrol za rok 2019 ukazují, že se na českém trhu stále nachází problémové in...

Nebezpečná hračka – zpívající drak

(Praha, 21. květen 2020) Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje a kontroluje nabídku a prodej hraček. Na trhu v ČR byla v nabídce pro spotřebitele nebezpečná hračka, která může znamenat pro nejmenší děti riziko. Jedná se o výrobek „Drak Čmoudík zpívající“. ČOI nařídila stažení výrobku z trhu.

V roce 2019 kontroly ČOI prokázaly nárůst diskriminačního jednání

(Praha, 20. květen 2020) Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje, zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitele. V průběhu roku 2019 uskutečnila v této oblasti 540 kontrol a ve 22 případech zjistila podezření na diskriminační jednání. Nejčastěji se jednalo o diskriminaci v restauracích, kdy česky hovořící spotřebitelé byli zvýhodněni oproti spotřebitelům, kteří komunikovali cizí řečí. „Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. V roce 2018 se jednalo o 13 případů a v...

V únoru nevyhovělo 5 vzorků nafty

(Praha, 18. květen 2020) Česká obchodní inspekce kontrolovala i v únoru jakost pohonných hmot na celém území ČR. Z celkového počtu 194 odebraných vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 5 vzorků nafty.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena