ČOI v prvním čtvrtletí letošního roku řešila 4 případy diskriminace

(Praha, 30. červen 2020) Projevy diskriminačního jednání jsou nežádoucím společenským jevem. Na tuto oblast se v 1. čtvrtletí 2020 zaměřila Česká obchodní inspekce, která kontrolovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Celkem provedla 164 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila ve 4 případech. To je téměř o polovinu méně než ve stejném období minulého roku.

ČOI zakázala hračku „Doll Carrier“

(Praha, 26. červen 2020) Česká obchodní inspekce pokračuje ve sledování možného výskytu nebezpečných výrobků na tuzemském trhu. Tentokrát zjistila, že v nabídce byla hračka, která může znamenat pro malé děti bezpečnostní riziko. Jedná se o výrobek kočárek „Doll Carrier“.

ČOI v Jihlavě zajistí i nadále osobní poradenství

(České Budějovice, 25. červen 2020) Inspektorát Jihočeský a Vysočina se příští týden sestěhuje do jednotného sídla a to v Českých Budějovicích. Organizační změna je především z důvodu zefektivnění činnosti regionálního inspektorátu ČOI. Spotřebitelé o osobní poradenství ze strany inspektorů nepřijdou, kontrolní činnost nebude nijak omezena.

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na trh v době nouzového stavu (COVID-19)

(Praha, 20. březen 2020, aktualizováno 28. dubna 2021) Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou harmonizované výrobky, jejichž uvádění na trh podléhá požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tyto výrobky musí za běžných okolností projít celým procesem posouzení shody (za účasti tzv. oznámeného subjektu – příslušné zkušebny), musí být na nich umístěno označení CE a vydáno prohlášení o shodě.

Kontroly lanových center odhalily některá pochybení

(Praha, 8. červen 2020) Česká obchodní inspekce se ve své činnosti také zaměřuje na kontroly prostředků lidové zábavy, jakou jsou například dětská hřiště, pouťové atrakce nebo lanová centra. V průběhu roku 2019 cílila na lanová centra a v této oblasti provedla 26 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila u 6 z nich. Na základě této kontrolní akce ČOI dva provozovatelé pozastavili činnost svých lanových center.

Kontroly bezpečnosti hraček v roce 2019

(Praha, 5. červen 2020) Česká obchodní inspekce průběžně provádí kontroly dětských hraček, které jsou v nabídce a prodeji na tuzemském trhu. V roce 2019 zkontrolovala 5 323 modelů hraček a ve 2 234 případech zjistila porušení právních předpisů.

Výsledky kontrol prekurzorů výbušnin

(Praha, 1. červen 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona, který zakazuje uvádění některých prekurzorů výbušnin na trh. Celkem v roce 2019 provedla 183 kontrol a porušení této legislativy zjistila v 31 případech.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena