Na trhu EU nevyhovělo 35 % kontrolovaných vzorků vycpaných hraček

(Praha, 24. červenec 2020) Mezinárodní kontrolní akce odhalila neshody měkce vycpaných hraček na trhu Evropské unie. Dozorové orgány 10 států EU, včetně České obchodní inspekce, prověřovaly dodržování předpisů, které jsou povinné pro měkce vycpané hračky. Celkem bylo odebráno 189 modelů a 65 modelů bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Vzorky, které byly kontrolovány ČOI, vykazovaly v porovnání s ostatními odebranými vzorky v EU malé množství neshod.

Výsledky kontrol zařízení čerpacích stanic

(Praha, 20. červenec 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2019 celkem 25 kontrol čerpacích stanic, při kterých se (mimo kontrol jakosti pohonných hmot) inspekce zaměřila také na dodržování dalších povinností dle zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Ten ukládá provozovatelům plnit příslušné požadavky na umístění čerpací stanice a hygienické, technické a technologické požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení tohoto zákona ČOI zjistila ve 3 případech. Během kontrol byly zjištěny také staveb...

Mezinárodní kontroly slizových hraček odhalily příliš boru

(Praha, 17. červenec 2020) Česká obchodní inspekce se zapojila do mimořádné mezinárodní akce, která byla zaměřena na kontrolu bezpečnosti slizových hraček. Akce prokázala, že na evropském i českém trhu se vyskytují slizové hračky, které mohou představovat pro děti určité zdravotní riziko kvůli nadlimitnímu množství boru v materiálu použitém na výrobku hračky.

Prodej padělků v první čtvrtletí celkově klesl, pravděpodobně v důsledku uzavřených tržnic

(Praha, 16. červenec 2020) Česká obchodní inspekce v průběhu 1. čtvrtletí prováděla pravidelné kontroly dodržování zákazu nabídky a prodeje padělaného zboží. V tomto období uskutečnila celkem 292 kontrol. Porušení práv duševního vlastnictví zjistila v 54 případech, což je 18,5 % z celkového počtu provedených kontrol. „Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 tak došlo k mírnému poklesu kontrol a snížení počtu kusů zajištěných padělků. Vzhledem k začínající epidemii koronaviru a vyhlášenému nouzovému stavu koncem tohoto čtvrtletí byly tyto kont...

Pryžová hračka se šňůrkou je nebezpečná

(Praha, 15. červenec 2020) Kontroly České obchodní inspekce zjistily další nebezpečný výrobek. Jedná se o hračku pryžové strašidýlko se šňůrou – PUFFER BALL, která může ohrozit bezpečnost dětí. ČOI nařídila zákaz distribuce a stažení výrobku z trhu.

Obchodníci stále porušují zákaz prodeje alkoholu a tabáku mladistvým

(Praha, 14. červenec 2020) Kontroly České obchodní inspekce v 1. čtvrtletí letošního roku potvrzují, že obchodníci nadále porušují zákaz prodeje alkoholu a tabáku mladistvým. ČOI v tomto období uskutečnila 1 778 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila v 81 případech, což je přibližně stejný počet jako v prvním čtvrtletí v minulém roce.

Jihočeská ČOI zajistila v kamenné prodejně v Písku padělky

(České Budějovice, 13. červenec 2020) Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila v kamenné provozovně v centru Písku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na nabízení a prodej padělků zboží. Zde zajistila 323 kusů padělků v hodnotě originálů 763 320 Kč. „Výsledky kontroly ukazují, že problematika nabízení a prodeje padělků se netýká jen příhraničních tržnic, ale i kamenných provozoven v centrech měst,“ uvedla ředitelka inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu Martina Střihavková. ...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena