Stanovisko k uvádění OOP na trh

(Praha, 22. září 2020) Stanovisko ČOI se týká osobních ochranných prostředků doručených občanům České republiky starším 60 let na základě usnesení Vlády ČR prostřednictvím České pošty.

Kontroly e-shopů v době první vlny pandemie

(Praha, 18. září 2020) Česká obchodní inspekce reagovala v období pandemie na některá omezení přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru, kdy po většinu 2. čtvrtletí 2020 byly mimo provoz tržnice, trhy i kamenné provozovny, což mělo za důsledek změnu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů a tím došlo k navýšení objemu obchodování přes internet. V tomto období ČOI provedla v rámci internetového obchodování o 15 procent více kontrol než za 1. čtvrtletí 2020. Celkem uskutečnila 193 kontrol a porušení právních předpisů v dozorové pravomoci ČOI z...

Pracovní rukavice musí splňovat bezpečnostní i technické normy

(Praha, 15. září 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila akci zaměřenou na bezpečnost ochranných rukavic. Ověřovala, zda pracovní rukavice splňují technické požadavky příslušných právních předpisů tak, aby nedocházelo k úrazům uživatelů. Celkem zkontrolovala 73 typů ochranných rukavice a více než u 50 procent z nich zjistila nedostatky.

Mimořádná kontrolní akce „Italské trhy“

(Brno, 9. září 2020) Česká obchodní inspekce provedla mimořádnou kontrolní akci, která se zaměřila na tzv. „Italské trhy,“ též prezentované pod názvem „Ape food tour-buon apetito“. Kromě jediného českého prodejce nepředložil ani jeden z prodávajících platné živnostenské oprávnění, stánky byly neoznačené, tedy anonymní. “Z mého pohledu něco, s čím jsem se ještě nesetkal,“ říká ke kontrolám ředitel ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj Karel Havlíček.

ČOI zajistila ve 2. čtvrtletí 2020 padělky téměř za 4 miliony korun

(Praha, 8. září 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 135 kontrol, při kterých zajistila 2 022 kusů padělků v hodnotě originálů 3 813 891,60 Kč. „V souvislosti s výskytem koronaviru byl v tomto období omezen nebo zcela uzavřen provoz tržnic, trhů a kamenných provozoven. Proto také kontroly prodeje výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví byly realizovány v omezeném režimu. Přesto však inspektoři ČOI zajistili větší množství určitého sortimentu padělaného zboží. Převážně se jednalo o hračky a texti...

Nekalé a klamavé obchodní praktiky při aukcích energií pokračují

(Praha, 4. září 2020) Česká obchodní inspekce provedla ve druhém čtvrtletí 2020 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem probíhalo 12 kontrol zprostředkovatelů, ukončeny byly 3 kontroly a v těchto třech případech vždy zjištěno porušení zákona, kdy zprostředkovatelé těchto smluv používali nekalé a klamavé obchodní praktiky. Ve dvou případech použili zprostředkovatelé vůči spotřebiteli i agresivní obchodní jednání. “Vzhledem k některým omezujícím opatřením vlády ČR, přij...

I další kontroly v Krkonoších potvrdily prodej alkoholu mladistvým v polovině případů

(Hradec Králové, 2. září 2020) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedla v měsíci srpnu dvě etapy mimořádné kontrolní akce zaměřené především na zákaz prodeje alkoholu mladistvým v období letní turistické sezóny. Druhá etapa kontrolní akce proběhla i ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí pro Ústecký a Liberecký kraj. Celkem v těchto dvou etapách bylo v oblasti Krkonoš uskutečněno 110 kontrol, při kterých byla využita pravomoc ČOI a kontroly byly uskutečněny ve spolupráci s mladistvými figuranty. V 55 případech...

V červenci nevyhověl vzorek benzinu

(Praha, 1. září 2020) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrole jakosti pohonných hmot i v červenci. Z celkového počtu 284 odebraných vzorků nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům 1 vzorek automobilového benzinu.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena