V září nevyhověl vzorek nafty

(Praha, 30. říjen 2020) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje kvalitu pohonných hmot na celém území ČR. V měsíci září odebrala a zkontrolovala 229 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek nafty.

ČOI kontrolovala bezpečnost výtahů

(Praha, 20. říjen 2020) Česká obchodní inspekce kontrolovala bezpečnostní komponenty pro výtahy, které obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě osob a nákladů. Cílem této akce bylo ověřit, zda stanovené bezpečnostní komponenty pro výtahy dodávané na trh ČR splňují požadavky příslušných právních předpisů. ČOI zkontrolovala 43 typů těchto výrobků a nedostatky zjistila u 17 z nich.

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky

(Praha, 16. říjen 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly plynových tlakových lahví, které jsou využívány v komerčních zařízeních i domácnostech. Jedná se převážně o segment potravinářství, kde se například používají láhve se směsí technického dusíku a oxidu uhličitého vhodné k čepování limonád, piva nebo tvorbě šlehačkové pěny. ČOI zkontrolovala 5 typů tlakových lahví u 6 distributorů. Nedostatky zjistila u 3 typů. „Vzhledem k rozsahu zjištěných nedostatků a k velkému počtu hospodářských subjektů, které nabízejí distribuci a plnění ...

ČOI kontrolovala kapalinu AdBlue

(Praha, 12. říjen 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej kapaliny AdBlue. Ta se používá u automobilů se vznětovým motory a je nezbytným přípravkem pro redukci škodlivých emisí oxidu dusíku. V průběhu tohoto roku ČOI provedla 38 kontrol a nechala ověřit jakost u 7 vzorků. Všechny testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena