Kontejnery na odpad musí splňovat technické parametry

(Praha, 25. listopad 2020) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných akustických parametrů. Nedostatky zjistili u 23 typů kontejnerů. Ve většině případů se jednalo o nedostatky v ES Prohlášení o shodě nebo ve značení výrobků. „Kontrolní akce prokázala, že většina hospodářských subjektů nemá povědomí o tom, že má být k výrobku přiloženo ES Prohlášení o shodě, nebo že má mít stanovené ozna...

Evropská spotřebitelská centra pomohla víc než milionu spotřebitelů

(Praha, 20. listopad 2020) Víc než milion spotřebitelů využilo služeb sítě Evropských spotřebitelských center za 15 let její existence. Právníci ze 30 zemí bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit přeshraniční spory s podnikateli z jiných zemí EU, Velké Británie, Norska a Islandu a podávají informace o právech spotřebitelů na jednotném trhu. Rekordních 90 000 lidí se na ně obrátilo v prvním pololetí tohoto roku, v době tzv. koronavirové krize, a to hlavně kvůli problémům s vracením peněz za neuskutečněné lety a pobyty. ...

Nárůst internetového obchodování zvýšil i počty porušení práv spotřebitele

(Praha, 13. listopad 2020) Česká obchodní inspekce i v období pandemie pokračovala v kontrolách internetových obchodů. Ve 3. čtvrtletí 2020 uskutečnila 160 kontrola a porušení zákona o ochraně spotřebitele zaznamenala ve 128 případech, což je 80 %. „V době pandemie dává veřejnost přednost nákupům přes internet. Z tohoto důvodu také přibývají nové e-shopy, z nichž některé mají problémy s dodržováním zákonů. Provozovatelé e-shopů nejčastěji opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo neposkytují sp...

Kontroly ČOI neprokázaly špatné skladování baterií a akumulátorů

(Praha, 11. listopad 2020) Česká obchodní inspekce provedla v tomto roce kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o odpadech. Konkrétně se jednalo o baterie a akumulátory, které jsou dodávány na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, případně distributorem. Celkem proběhlo 270 kontrol a nedostatky nebyly zjištěny. Na všech kontrolovaných provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.

Při nákupech na internetu zůstaňte obezřetní

(Praha, 6. listopad 2020) Zavřené provozovny i hrozba nákazy nemocí COVID-19 donutila i další spotřebitele nakupovat přes internet, ačkoli se dosud této formě nákupů spíše vyhýbali. ČOI v loňském roce zaznamenala celkem 5641 podání spotřebitelů na internetový prodej, toto číslo z loňska však bylo právě překonáno a rok přitom zdaleka nekončí. „Česká obchodní inspekce si proto uvědomuje skutečnost, že spotřebitelé jsou často při nákupu přes internet zklamáni a proto vedle kontrol přichází i se základními radami pro spotřebitele, aby zbytečně nena...

I v době první vlny epidemie kontrolovala ČOI bezpečnost hraček

(Praha, 5. listopad 2020) Česká obchodní inspekce zkontrolovala ve 2. čtvrtletí tohoto roku 307 modelů hraček pro děti do 14 let. Nedostatky zjistila u 129 modelů. Nejčastěji se jednalo o chybějící informace potřebné pro identifikaci výrobce nebo dovozce hračky, dále o nedostatky v informacích pro spotřebitele, kdy například chyběla upozornění, instrukce či varování v českém jazyce. Jako nebezpečné vyhodnotila Česká obchodní inspekce v tomto období 4 modely hraček.

Reklamace ve stavu nouze

(Praha, 3. listopad 2020) Spotřebitelům v době nouzového stavu doporučujeme, aby postupovali především s ohledem na vlastní zdraví a zdraví dalších osob. Vyřizování záležitostí, které nejsou naprosto nezbytně nutné, doporučujeme odložit na dobu po uklidnění situace, kdy se provoz podnikatelů vrátí do běžného režimu. Přesto řada spotřebitelů řeší situaci, kdy brzy uplyne dvouletá lhůta a provozovna, ve které vadné zboží zakoupili (boty, elektronika…), je dočasně uzavřena.

Osobní poradenská činnost dočasně zrušena, v Praze omezena

(Praha, 2. listopad 2020) Česká obchodní inspekce rozhodla o zrušení osobní poradenské a informační služby na pracovištích inspektorátů Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, Brno a České Budějovice z důvodu pandemie. Pro spotřebitele zůstává přístupné pouze osobní poradenství v Praze, a to v omezených hodinách v souladu s opatřením Vlády ČR (tj. pondělí a středa 8 – 11 a 13 – 15). Platí do odvolání.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena