Výsledky mimořádných kontrol na horách

(Praha, 30. leden 2021) Česká obchodní inspekce se dnes v rámci společné kontrolní akce na horách zaměřila na kontroly podle zákona o ochraně spotřebitele. Jednalo se zejména o kontroly na Šumavě, v Krušných horách a Jizerských horách. Žádné porušení v dozorové kompetenci ČOI nebylo zjištěno. Akce probíhala ve spolupráci s Policií ČR, která má kompetence postihovat porušení opatření proti šíření nemoci COVID-19.

ČOI v roce 2020 kontrolovala pohřební služby

(Praha, 29. leden 2021) Pohřebnictví je specifickou oblastí služeb, kterou Česká obchodní inspekce důsledně kontroluje, jelikož je spotřebiteli využívána v době, kdy se vyrovnávají se ztrátou svých blízkých. V průběhu kontrolní akce uskutečnila ČOI celkem 77 kontrol a porušení zákona o ochraně spotřebitele zjistila více než ve 30 procentech případů. „Z důvodu provádění kontrol se úroveň poskytovaných pohřebních služeb zlepšila. V procentuálním vyjádření došlo, oproti obdobné akci provedené v roce 2017, ke snížení počtu zjištění o 15,8 procent,“...

Kontroly bowlingových stavěčů kuželek neprokázaly pochybení jejich provozovatelů

(Praha, 22. leden 2021) Bowlingová hra je v ČR velmi populární sport, který vyžaduje pro jeho provozovatele plnění určitých technických, identifikačních a dalších kritérií. Provozovatelé bowlingových drah musí dodržovat příslušné právní předpisy tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. ČOI v tomto roce vyhodnotila kontroly, které v rámci mezinárodní spolupráce uskutečnila v roce 2019. Provedla 34 kontrol a zjistila, že zákon o technických požadavcích nebyl porušen.

ČOI zakázala na trhu nebezpečnou dětskou teplákovou soupravu

(Praha, 18. leden 2021) Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR výrobek, který může být pro děti nebezpečný. Jedná se o dětskou teplákovou soupravu značky Yvon Fashion, která nesplňuje požadavek na bezpečnost dětských oděvů. Pokud se při obvyklém používání tohoto výrobku utáhnou šňůry v oblasti hrdla dítěte, může dojít k následnému uškrcení dítěte.

Porušování zákazu prodeje alkoholu mladistvým není na ústupu

(Praha, 4. leden 2021) Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 3. čtvrtletí 2020 dodržování zákonů týkajících se prodeje alkoholu a tabáku. V rámci kontrolní akce ČOI provedla celkem 1 931 kontrol. Z toho porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ČOI ve 173 případech, kdy přibližně 80 % případů se týkalo porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena