Více než 70 % kontrolovaných e-shopů v roce 2020 porušilo zákon

(Praha, 26. únor 2021) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji zboží přes internet, které uskutečnila v průběhu roku 2020. Celkem provedla 1 144 kontrol a porušení zákonů zjistila u 809 z nich, což je 70,7 %. „Výsledky kontrol za rok 2020 opět potvrdily, že oblast internetového prodeje patří k těm formám obchodování, při kterých ve velké míře dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Obchodníci často používají nekalé a klamavé obchodní praktiky a neinformují spotřebitel...

V lednu nevyhovělo osm kontrolovaných vzorků pohonných hmot

(Praha, 23. únor 2021) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrole jakosti pohonných hmot i v roce 2021. V lednu odebrala 230 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 vzorků. Za porušení příslušné legislativy uložila ČOI zákaz prodeje na 16 400,75 l pohonných hmot v hodnotě 372 051,23 Kč.

V roce 2020 zajistila ČOI padělky za téměř 32,5 milionu korun

(Praha, 22. únor 2021) Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje, zda se na tuzemském trhu nenabízí a neprodává padělané zboží. Minulý rok v této oblasti uskutečnila 811 kontrol a u 213 z nich zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem zajistila 18 845 kusů padělků v cenách originálů 32 492 870,80 Kč. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k padělání textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple a Tommy...

Výsledky kontrol pyrotechniky v roce 2020

(Praha, 15. únor 2021) Česká obchodní inspekce v roce 2020 nabídku, prodej a skladování pyrotechnických výrobků. Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi ukládá obchodníkům bezpečné zacházení se zábavní pyrotechnikou, která by v některých případech mohla vážně ohrozit zdraví spotřebitele. ČOI v minulém roce uskutečnila 140 kontrol a ve 23 případech zjistila porušení tohoto zákona. „ Česká obchodní inspekce při kontrolách zaznamenala i prodeje mladistvým, kteří nemají podle tohoto zákona možnost zakoupení pyrotechnic...

Výsledky kontrol pohonných hmot v roce 2020

(Praha, 5. únor 2021) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly odebraných vzorků pohonných hmot v roce 2020. Celkem zkontrolovala 2 251 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavků nevyhovělo 12 vzorků. V průběhu roku 2020 vydala ČOI zákaz prodeje na 30 116,65 litrů pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 korun.

Výsledky kontrol radiostanic

(Praha, 3. únor 2021) Česká obchodní inspekce uskutečnila kontroly zaměřené na profesionální radiostanice. V minulém roce zkontrolovala u 21 hospodářských subjektů 24 výrobků a nedostatky zjistila u 14 z nich.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena