ČOI v roce 2020 prokázala prodej alkoholu mladistvým u 3 ze 4 kontrol

(Praha, 26. březen 2021) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly dodržování právních předpisů při prodeji alkoholu a tabáku. V průběhu roku 2020 uskutečnila celkem 5 382 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř ve 44 %. „Za zvláště závažné lze považovat časté porušování zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, které bylo zjištěno ve 171 případech při 237 kontrolách s figuranty. Je tedy zřejmé, že pro osoby mladší 18 let není problém alkoholické nápoje v tržní síti zakoupit. Pro vysokou míru zdravotního rizik...

Výsledky kontrol geoblockingu v roce 2020

(Praha, 22. březen 2021) Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na dodržování povinností, vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a další formy diskriminace založené na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. ČOI v této oblasti provedla celkem 14 kontrol a porušení tohoto nařízení zjistila ve 3 případech.

Reakce ČOI na aktuální tvrzení týkající se respirátorů

(Praha, 14. březen 2021, aktualizována citace dne 16. března 2021) Česká obchodní inspekce reaguje na různá tvrzení v médiích o respirátorech, která mohou být pro spotřebitele matoucí. Až dramatické zprávy o respirátorech N95 a KN95, které se šíří v rámci konkurenčního boje, jsou pro spotřebitele v konečném důsledku nejen matoucí, ale také navozují dojem, že tyto výrobky jsou prakticky neúčinné. Funkční respirátor s filtrací 94 % a vyšší je pro spotřebitele užitečný a plní svou funkci, pokud je řádně nasazen. ...

Jak vybrat správný respirátor

(Praha, 11. březen 2021) Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům prohlédnout si jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, který pro spotřebitele připravil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

V roce 2020 nahlásila ČOI do mezinárodního výstražného systému RAPEX devět modelů nebezpečných hraček

(Praha, 4. březen 2021) Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje bezpečnost hraček. V minulém roce zkontrolovala 2 767 modelů hraček a u 979 modelů zjistila nedostatky, které byly převážně administrativního charakteru. Jako nebezpečné vyhodnotila 9 modelů hraček. „V těchto případech prokázaly provedené analýzy vážné riziko možného poranění či zdravotních následků z důvodu dlouhodobého styku s látkami, které mohou představovat zdravotní ohrožení organismu malých dětí. Kontroly hraček budou v dalším období pokračovat. Zvýšená pozornost bude...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena