Upozornění pro spotřebitele – ČOI v Praze mění sídlo

(Praha, 21. květen 2021) Ústřední inspektorát ČOI a Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. město Praha, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, tímto oznamuje, že z důvodu stěhování do nových prostor bude v termínu od 24. 5. 2021 do 4. 6. 2021 včetně omezena dostupnost některých služeb pro veřejnost.

ČOI kontrolovala hračky kvůli nebezpečným nitrosaminům

(Praha, 18. květen 2021) Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na nitrosaminy v hračkách a výrobcích pro péči o děti. Celkem na českém trhu zkontrolovala 20 modelů hraček a pro nadlimitní množství N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek nevyhověly 3 modely.

Plynové tlakové lahve opakovaně vykazují nedostatky

(Praha, 14. květen 2021) Česká obchodní inspekce kontrolovala bezpečnost tlakových lahví s obsahem technických plynů, které se obvykle využívají k čepování limonád, piva nebo jiných nápojů. Inspektoři zkontrolovali 22 typů těchto výrobků a u 6 typů zjistili nedostatky.

ČOI kontrolovala internetová zařízení pro domácnost

(Praha, 13. květen 2021) Domácí spotřebiče ovládané přes internet jsou stále více populární a využívané. V minulém roce se Česká obchodní inspekce zaměřila na kontrolu „Zařízení IoT (Internet of Things)“, která jsou do těchto domácích spotřebičů namontována. ČOI u 21 hospodářských subjektů v postavení distributora zkontrolovala 22 výrobků a nedostatky zjistila u 2 výrobků.

Nebezpečná dětská židle „4 BABY“ byla zakázána na trhu

(Praha, 10. květen 2021) Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu v nabídce výrobek, který pro nejmenší spotřebitele představuje vážné riziko. Jde o vysokou dětskou židli s označením „4 BABY“. Výrobek nedosahuje požadovaných parametrů při hodnocení stability. Dítěti hrozí nebezpečí pádu ze stoličky. ČOI nařídila stažení výrobku z trhu.

ČOI kontrolovala brýle pro sjezdové lyžování

(Praha, 3. květen 2021) Sjezdové lyžování je rozšířeným a oblíbeným zimním sportem. Pro uživatele to mimo jiné znamená mít spolehlivé vybavení, včetně bezpečných sjezdových brýlí. Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na distributory, dovozce a výrobce, kteří uvádí tyto výrobky na trh EU. Na tuzemském trhu provedla 40 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila při 20 kontrolách.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena