ČOI nařídila stažení varné konvice z trhu, hrozí úraz elektrickým proudem

(Praha, 10. září 2021) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je nebezpečné elektrické zařízení. Jedná se o varnou konvici Activer typ 14018051/A16211. Při používání může dojít vlivem náhodného sepnutí prázdné konvice při nefunkčnosti tepelné ochrany k roztavení plastového krytu spodní části konvice i jejího podstavce, tím dojde k zpřístupnění živých částí výrobku, na kterých je nebezpečné napětí 230 V. ČOI nařídila stažení výrobku z trhu.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce požádal o uvolnění z funkce

(Praha, 7. září 2021) Ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný požádal ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o uvolnění z funkce. Učinil tak v minulých dnech v souladu se zákonem o státní službě. Ve funkci by měl skončit ke dni 30. 9. 2021. „K tomuto rozhodnutí mne vedly zejména soukromé a rodinné důvody. Jedná se o osobní rozhodnutí,“ uvádí ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Zprostředkovatelé energií pokračují ve svých nekalých praktikách

(Praha, 3. září 2021) Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí tohoto roku kontrolovala dodržování právních předpisů při nabídce a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V tomto období dokončila dvě kontroly a u jedné z nich zjistila, že obchodník klamal spotřebitele a uvedl nepravdivou informaci, což může vést spotřebitele k rozhodnutí, které by jinak neučinil.
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena