Víc než polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren porušuje zákony

(Praha, 21. leden 2022) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na bazary a zastavárny. U obchodníků ověřovala dodržování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a dalších právních předpisů. Celkem provedla 122 kontrol a porušení zákonů shledala u 56,5 % kontrolovaných subjektů.

ČOI zakázala nebezpečný zvedák na automobily

(Praha, 14. leden 2022) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce výrobek, který představuje pro uživatele vysoké riziko. Jedná se o automobilový ruční nůžkový zvedák Compass, typ: ST-105. Z důvodu nedostatečné konstrukční pevnosti může dojít k deformaci zvedáku a následnému zřícení vozidla. Česká obchodní inspekce uložila zákaz distribuce výrobku a stažení výrobku z trhu.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena