ČOI stahuje z trhu respirátor značky SAN BANG

(Praha, 31. březen 2022) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce model osobního ochranného prostředku dýchacích orgánů - respirátor, který nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2. Jedná se o respirátor značky „SAN BANG“. ČOI nařídila stažení tohoto výrobku z trhu.

Průměrně ve 3 z 5 kontrol si mladiství v roce 2021 zakoupili alkoholický nápoj

(Praha, 28. březen 2022) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále zákona o povinném značení lihu a zákona o spotřebních daních. V průběhu minulého roku ČOI uskutečnila celkem 5 248 kontrol a porušení těchto zákonů zjistila celkem v 337 případech, kdy porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ve 323 případech. Ve 192 případech byla ke kontrolám byla přizvána osoba mladší 18 let, ...

4 z 5 kontrolovaných zprostředkovatelů prodeje energií vloni porušili zákon

(Praha, 24. březen 2022) Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2021 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V minulém roce proběhlo celkem 38 kontrol a porušení právních předpisů inspektoři ČOI zjistili téměř v 80 procentech. Zprostředkovatelé prodeje energií se nejčastěji dopouštěli klamavých a nekalých obchodních praktik.

ČOI v roce 2021 zajistila padělané zboží téměř za 62 milionů korun

(Praha, 4. březen 2022) Česká obchodní inspekce provedla v průběhu minulého roku celkem 699 kontrol zaměřených na dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákon č. 634/1992 Sb.). Porušení tohoto ustanovení zaznamenala u 275 kontrol, což je téměř ve 40 % případů. V roce 2021 zajistila celkem 29 443 kusů padělaného zboží v hodnotě originálů ve výši 61 764 645 Kč. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků, audio výrobků...
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena