Vztahuje se Lex Voucher na všechny vouchery vydané cestovní kanceláří?

„Lex Voucher“ se vztahuje pouze na ty smlouvy o zájezdu, od nichž zákazník nebo cestovní kancelář jednostranně odstoupili z důvodu zásahu vyšší moci podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, bez udání důvodu nebo pokud není v době odstoupení od smlouvy jasné, zda-li bude vyšší […]

Číst dál…

Kdo může voucher odmítnout

Poukaz může odmítnout zákazník, který spadá do jedné z následujících kategorií: držitel průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, těhotná žena či osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě (samoživitel), osoba starší 65 let, zaměstnanec, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o […]

Číst dál…

Jaké podmínky musí voucher splňovat a jak jej lze čerpat

Rozhodne-li se cestovní kancelář využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd. Poukaz na zájezd je platný po dobu trvání ochranné doby. Poukaz na zájezd obsahuje minimálně peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, […]

Číst dál…

Kdy může cestovní kancelář namísto vrácení peněz vydat voucher

Za účelem zmírnění dopadu pandemie na cestovní kanceláře, předejití vlně úpadků a k ochraně zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu byl schválen jednorázový zákon, který cestovním kancelářím umožňuje v některých případech za zrušené zájezdy odložit vrácení peněz zákazníkům a namísto toho vydat poukazy na zájezdy (vouchery). Zákon toto opatření nazývá ochrannou dobou. Zvláštní podmínky se týkají pouze zájezdů s termínem […]

Číst dál…

Kdy lze požádat o vrácení části odstupného formou voucheru

U zájezdů s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 může zákazník požádat cestovní kancelář o vrácení zaplaceného odstupného formou poukazu. Žádost musí zákazník podat do 3 měsíců od zániku původní smlouvy o zájezdu (tj. do 3 měsíců od odstoupení od smlouvy). Cestovní kancelář nemusí touto formou vrátit celé odstupné, musí však vrátit minimálně […]

Číst dál…

Vrácení letenek a jízdenek

V případě, že je let zrušen v souvislosti s mimořádnými okolnostmi způsobenými onemocněním COVID-19 nebo doprovodnými epidemiologickými opatřeními, mohou cestující žádat o vrácení ceny letenky, případně namísto něj o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst a možnosti vstupu na území jednotlivých států. V případě přesměrování mají cestující nárok na nezbytnou péči, která většinou zahrnuje občerstvení přiměřené době […]

Číst dál…

Cestovní kancelář požaduje doplatit cenu zájezdu, za který jsem zaplatil zálohu. Zájezdu se nemám zájem účastnit

Řada zákazníků se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 potýká se sociálními a ekonomickými obtížemi, které jim neumožňují realizovat objednané zájezdy. Mnoho zákazníků se obává vycestovat také ze zdravotních důvodů. V případě, že není dosud jasné, zda bude konkrétní zájezd možné realizovat, jsou nyní zákazníci postaveni před obtížnou volbu, zda zájezd zruší či nikoli. Odstoupení […]

Číst dál…

5. Jak fungují slevové portály?

Slevové portály zpravidla nabízejí vouchery nebo také slevové kupony, na jejichž základě můžete požadovat zboží nebo službu u jiného podnikatele. Objednáním voucheru nastává situace, v níž figurují tři osoby – kromě vás, je to provozovatel slevového portálu a podnikatel, u nějž následně voucher uplatňujete. Slevový portál většinou vystupuje jako zprostředkovatel, který zastupuje podnikatele poskytujícího zboží nebo […]

Číst dál…

Pokuta 2 mil. Kč pro společnost Astena group s.r.o.

(Praha, 24. únor 2016) Právní moci nabyla první pokuta pro společnost Astena group, a to ve výši 2 000 000 Kč, kterou uložila Česká obchodní inspekce za nekalé obchodní praktiky včetně agresivních. Firma opakovaně lákala spotřebitele na slosování o 100 000 Kč v hotovosti a v letáku navíc zdůrazňovala, že se nejedná o předváděcí akci, ačkoli opak byl pravdou. Její […]

Číst dál…

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena