Může cestovní kancelář vydat voucher, který nesplňuje zákonné požadavky?

Pokud je zájezd zrušen zákazníkem nebo cestovní kanceláří z důvodu zásahu vyšší moci (§ 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku) a cestovní kancelář se rozhodne jednostranně využít ochranné doby a odložit tak splatnost vrácení plateb obdržených za zájezd, je cestovní kancelář povinna dodržovat podmínky voucheru stanovené zákonem č. 185/2020 Sb., tzv. lex […]

Číst dál…

Vztahuje se Lex Voucher na všechny vouchery vydané cestovní kanceláří?

„Lex Voucher“ se vztahuje pouze na ty smlouvy o zájezdu, od nichž zákazník nebo cestovní kancelář jednostranně odstoupili z důvodu zásahu vyšší moci podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, bez udání důvodu nebo pokud není v době odstoupení od smlouvy jasné, zda-li bude vyšší […]

Číst dál…

Kdo může voucher odmítnout

Poukaz může odmítnout zákazník, který spadá do jedné z následujících kategorií: držitel průkazu osoby se zdravotním postižením osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání těhotná žena či osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě (samoživitel) osoba starší 65 let zaměstnanec, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o […]

Číst dál…

Jaké podmínky musí voucher splňovat a jak jej lze čerpat

Rozhodne-li se cestovní kancelář využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd. Poukaz na zájezd je platný po dobu trvání ochranné doby. Poukaz na zájezd obsahuje minimálně peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, […]

Číst dál…

Kdy může cestovní kancelář namísto vrácení peněz vydat voucher

Za účelem zmírnění dopadu pandemie na cestovní kanceláře, předejití vlně úpadků a k ochraně zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu byl schválen jednorázový zákon, který cestovním kancelářím umožňuje v některých případech za zrušené zájezdy odložit vrácení peněz zákazníkům a namísto toho vydat poukazy na zájezdy (vouchery). Zákon toto opatření nazývá ochrannou dobou. Zvláštní podmínky se týkají pouze zájezdů s termínem […]

Číst dál…

Kdy lze požádat o vrácení části odstupného formou voucheru

U zájezdů s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 může zákazník požádat cestovní kancelář o vrácení zaplaceného odstupného formou poukazu. Žádost musí zákazník podat do 3 měsíců od zániku původní smlouvy o zájezdu (tj. do 3 měsíců od odstoupení od smlouvy). Cestovní kancelář nemusí touto formou vrátit celé odstupné, musí však vrátit minimálně […]

Číst dál…

Doplňkové služby k zájezdu – pojištění, parkování na letišti apod.

Zákonná definice vymezuje zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu, přičemž pojem služby cestovního ruchu chápe zákon jako dopravu zákazníka, ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení, nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo jinou službu z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu […]

Číst dál…

Zájezdy s odjezdem po 1. 9. 2020

Lex voucher upravuje možný postup cestovních kanceláří po zrušení zájezdů zahájených mezi 20. 2. 2020 a 31. 8. 2020. Pokud je datum zahájení zájezdu pozdější, lex voucher se na takovou situaci neuplatní. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna v případě zrušení zájezdu vrátit veškeré platby, které za zájezd obdržela, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 […]

Číst dál…

Vrácení letenek a jízdenek

V případě, že je let zrušen v souvislosti s mimořádnými okolnostmi způsobenými onemocněním COVID-19 nebo doprovodnými epidemiologickými opatřeními, mohou cestující žádat o vrácení ceny letenky, případně namísto něj o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst a možnosti vstupu na území jednotlivých států. V případě přesměrování mají cestující nárok na nezbytnou péči, která většinou zahrnuje občerstvení přiměřené době […]

Číst dál…

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena