Jak probíhá mimosoudní řešení sporů, které se týkají zamítnutých reklamací?

Spory týkající se zamítnutých reklamací tvoří značnou část agendy zpracovávané v rámci ADR. Bohužel však v těchto případech obvykle nelze určit, zda je nárok spotřebitele oprávněný. Aby mohlo být řešení sporu efektivní, je třeba, aby spotřebitel byl schopen oprávněnost jím tvrzeného nároku prokázat. V rámci ADR je obvykle stranám sporu navrhováno řešení spočívající v tom, že spotřebitel nechá vypracovat […]

Číst dál…

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

1/ INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO Obecná informační povinnost Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat […]

Číst dál…

Mimosoudní řešení sporů nepotřebuje souhlas podnikatele

(Praha, 14. července 2016) Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních dnech mylné informace v médiích, že „prodávající má povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní“. Byla to pouze jedna z variant možností novely zákona o ochraně spotřebitele v souvislosti s mimosoudním řešením sporů, která však nikdy neplatila a neplatí. Naopak podnikatel „má […]

Číst dál…

Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1.2.

(Praha, 1. únor 2016) S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím […]

Číst dál…

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR Ústředního inspektorátu ČOI pracoviště Pardubice

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR Ústředního [...]

Číst dál…

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR Ústředního inspektorátu ČOI, pracoviště Ústí nad Labem.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR Ústředního inspekt [...]

Číst dál…

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena