Alkohol – 2014

(Praha, 4. květen 2015) Kontroly značení, nabídky a prodeje alkoholických nápojů inspektory České obchodní inspekce pokračovaly také v roce 2014. Spolu s dalšími dozorovými orgány se aktivně podílela na kontrolách, jejichž cílem bylo eliminovat v maximální možné míře a v co nejkratším čase potenciální nebezpečí nabídky alkoholu, nesplňujícího podmínky pro uvedení na trh. Z 3211 provedených kontrol bylo porušení právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI zjištěno celkem při 1174 kontrolách (tj. 36,6 %). Porušení předpisů pro nakládání s lihem zjistili inspektoři pouze ve dvou případech. „Za pozitivní výsledek této akce považuji, že bylo značení lihovin až na dvě porušení
v pořádku, nedobrou zprávou pro spotřebitele je vysoké procento dalších nedostatků, s nimiž se naši inspektoři setkávají při kontrolách prodeje alkoholických nápojů zejména v restauračních zařízeních. Největšími nešvary je porušování zásad poctivosti prodeje a neseznámení spotřebitele s cenou platnou v okamžiku nabídky. Že se jedná o častý a závažný problém, dokazuje více než 1100 uložených pokut za téměř 7 milionů korun,“ řekl k výsledkům kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.   

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena