Automobilová burza Držkov a kontroly ČOI

(Liberec, 30. červen 2015) V minulém týdnu byla na základě podnětu spotřebitele provedena kontrola na prodejní automobilové burze v Držkově. Spotřebitel ve svém podnětu poukazoval na skutečnost, že mu po zaplacení vstupného nebyl na vyžádání vystaven doklad o zaplacení se všemi  zákonnými náležitostmi. V době kontroly bylo zjištěno, že pořadatel nevystavil na vyžádání doklad o zaplacení vstupného se zákonem stanovenými náležitostmi a neseznámil s cenou vstupného na burzu, za to mu byla uložena pokuta ve výši 2 000 korun. A při kontrole neobstál ani stánek s občerstvením, kde spotřebitel nebyl seznámen s cenou nabízeného zboží, mírou u nabízených alkoholických nápojů a nebylo umožněno ověření míry alkoholických nápojů úředně ověřeným měřidlem. Za tato porušení zákona o spotřebiteli byla podnikateli uložena pokuta 2 000 korun.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-06-30-priloha-automobilova-burza-drzkov.jpg (, 1,47 MB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena