Bezpečnější výrobky a rovné podmínky na trhu

(Brusel, 13. února 2013) Evropská komise dnes navrhla nová pravidla pro zlepšení bezpečnosti spotřebního zboží, které se pohybuje v rámci jednotného trhu, a pro zlepšení dozoru na trhu u všech nepotravinářských produktů, včetně produktů dovezených z třetích zemí. To přispěje jak k posílení ochrany spotřebitele, tak k nastolení rovných podmínek pro všechny podniky. Nebezpečné produkty by se neměly k zákazníkovi nebo jiným uživatelům vůbec dostat a jejich lepší identifikace a možnost zpětného vysledování budou klíčovým zlepšením, které je pomůže rychle stáhnout z trhu. Jakmile Evropský parlament a Rada přijmou nová pravidla, budou je vymáhat vnitrostátní orgány tržního dohledu v členských státech, které budou čerpat z posílené spolupráce a lepších pravidel na provádění kontrol. Dva legislativní návrhy doplňuje víceletý plán tržního dohledu, který stanoví 20 konkrétních opatření, jež mají být zaváděna od nynějška do roku 2015, s cílem zlepšit tržní dohled ve stávajícím regulačním rámci do té doby, než vstoupí nová pravidla v účinnost.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu PDF):


Celá zpráva zde:

130213-tz-eu-bezpecnejsi-vyrobky.pdf (, 95,13 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena