Cenovky i poctivost prodeje vzaly s povodněmi za své…

Dílčí výsledky kontrol v souvislosti s povodněmi

(Praha, 16. červenec 2013) Cílem operativní kontrolní akce byla vyšší míra ochrany spotřebitelů, kteří se po povodních nacházejí v nelehké životní situaci. „Česká obchodní inspekce si byla vědoma zvýšeného rizika ohrožení práv ekonomických zájmů a bezpečnosti spotřebitelů, k němuž by mohlo docházet prodejem nejakostního zboží nebo poskytováním služeb využívajících nepříznivé situace obětí povodní. Počet kontrol zejména v postižených oblastech jsme zvýšili proto, abychom eliminovali použití nekalých obchodních praktik nepoctivými podnikateli. Je politováníhodné, že jsme zjistili porušení povinností při 40 % kontrol. Nejčastěji se jednalo o neseznámení s cenou a porušení zásad poctivosti prodeje,“ řekl k mimořádné kontrolní akci ČOI ústřední ředitel Vladimír Velčovský. Kontroly se zaměřením na možný prodej zboží zasaženého povodněmi pokračují.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97)


Celá zpráva zde:

130716-tz-kontroly-v-povodnovych-oblastech.doc (, 46,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena