Cestovní agentury – 1.Q 2015

(Praha, 1. června 2015) Nabídka služeb cestovního ruchu a úroveň jejich poskytování cestovními kancelářemi a agenturami patří k  oblastem, které Česká obchodní inspekce monitoruje a kontroluje celoročně. Při kontrolách v 1. čtvrtletí bylo zjištěno, že nejčastěji porušované povinnosti souvisejí s reklamačním řízením a představovaly více než polovinu všech prokázaných nedostatků. Nedodržení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě prokázali inspektoři v 15 případech. Prodávající také neposkytovali spotřebitelům řádné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění a dále je neseznámili s cenou zájezdu a souvisejících služeb. To vše může přispívat k následné nespokojenosti zákazníků s plněním smlouvy a zpětně se promítat do reklamací. Pravomocně bylo ve sledovaném období uloženo provozovatelům cestovních kanceláří a agentur 25 pokut v souhrnné výši 224  000 Kč.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena