Cestovní kanceláře – 2015

(Praha, 19. únor 2016) Výsledky celoročních kontrol České obchodní inspekce prokázaly, že na trhu stále působí cestovní kanceláře a cestovní agentury, které mají při poskytování služeb problémy s dodržováním obecně závazných právních předpisů. Nedostatky byly zjištěny ve více než třetině z 310 kontrolovaných cestovních kanceláří a agentur. Pokuty ve výši přesahující 700 000 korun byly uloženy v 82 případech, řízení v dalších desítkách případů probíhají. „Neúplné nebo klamavé informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně klamání o délce lhůty k jejímu podání, prokázali inspektoři při každé šesté kontrole. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu nadále užívají zakázané nekalé obchodní praktiky, neboť neinformují spotřebitele s náležitou odbornou péčí a pravdivě o zájezdech či vybraných destinacích. Stejně často také nedodržují formální náležitosti přijetí a vyřízení reklamace nebo stanovenou lhůtu k jejich vyřízení,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena