Cestovní kanceláře a agentury – nejvíc vad v reklamacích

(Praha, 31. říjen 2014) Výsledky kontrol cestovních kanceláří a agentur ve 3. čtvrtletí potvrdily, že jejich provozovatelé mají problémy nejčastěji s poskytováním informací o právech spotřebitelů vyplývajících z vadného plnění a také s vyřizováním reklamací. Tyto nedostatky představovaly více než polovinu zjištění inspektorů ČOI. Z celkem 74 kontrolovaných porušila jednu či více povinností stanovených právními předpisy plná třetina subjektů. Ve sledovaném období bylo pravomocně uloženo celkem 27 pokut v celkové hodnotě 292 000 Kč. „Pozitivním zjištěním je, že se naši inspektoři setkávali v menším rozsahu než v předchozím období
s porušením informačních povinnosti o ceně nabízených služeb. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s reklamacemi, a to jak s informačními povinnostmi, tak i s jejich vyřizováním, budou podnikatelé v cestovním ruchu i nadále pod průběžnou kontrolou,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-10-31-ck-3.q.doc (, 55,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena