Cestovní kanceláře

(Praha, 20. listopad 2015) Z kontrol poskytovatelů cestovních služeb ve 3. čtvrtletí vyplynulo, že plná třetina z nich neposkytuje spotřebitelům řádné a pravdivé informace o podmínkách uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb ani o podmínkách nabízených zájezdů. „Jedná se o nedostatky, které zjišťují naši inspektoři dlouhodobě. Zejména klamavé informace o destinacích svědčí buď o neprofesionálním přístupu pracovníků cestovních kanceláří a agentur, nebo o úmyslném jednání.  Takový postup prodávajícího je v rozporu s požadavky odborné péče a může spotřebitele přimět k rozhodnutí, které by v případě, že by byl náležitě informován, neučinil. Proto budeme v kontrolách pokračovat, a pokud to bude nezbytné, v opakovaných případech porušení povinností také zvyšovat sankce,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena