CK – 2.Q 2015

(Praha, 3. srpen 2015) Výsledky kontrol České obchodní inspekce prokázaly, že ve 2. čtvrtletí cestovní kanceláře a agentury nejčastěji poskytovaly spotřebitelům nedostatečné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění. Tyto a další nedostatky byly zjištěny při 29 kontrolách ze 77 provedených, tj. téměř 40 %. Dále zjistili inspektoři používání nekalých, zejména klamavých obchodních praktik, či závady v informacích o ceně nabízených služeb. „Ve sledovaném období jsme nezjistili žádný vážný nedostatek v oblasti reklamací, což považuji za pozitivní výsledek, i když celkový poměr porušení je vyšší než v 1. čtvrtletí. Spotřebitelé by se měli před uzavřením cestovní smlouvy vždy seznámit se všemi podmínkami poskytovaných služeb a vyžadovat informace důležité pro svá rozhodnutí předem,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. 

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena