ČOI hostila svět tržního dozoru

(Zpráva z podzimního zasedání PROSAFE 2013 konaného v Praze) 

(Brusel/Praha 15. listopad 2013)  Praha byla místem evropského zasedání 26 zástupců tržního dozoru zemí EU a Valné hromady PROSAFE a Česká obchodní inspekce se úspěšně zhostila role hostitelky. Třídenní jednání na půdě ministerstva průmyslu a obchodu o probíhajících i budoucích společných dozorových projektech a dalších odborných problémech dozoru nad trhem EU byla úspěšná. Zasedání potvrdilo efektivní výměnu informací a zkušeností mezi účastníky, které budou využity při budoucí činnosti tržního dozoru v rámci EU. Na závěr zasedání se stal nově členem představenstva PROSAFE zástupce ČOI. Toto přímé zastoupení v PROSAFE znamená, že Česká obchodní inspekce bude mít možnost podílet se prostřednictvím svého zástupce na připravovaném novém legislativnímu balíčku k dozoru a začlenit se do tohoto procesu. 

Česká obchodní inspekce hostila v Praze ve dnech 11. – 13. listopadu 2013 současně 2. evropské zasedání pracovníků tržního dozoru (Second European Market Surveillance Workshop) a valnou hromadu PROSAFE (General Assembly Meeting). Zasedání workshopu bylo koordinováno PROSAFE a spolufinancováno Evropskou komisí a bylo zaměřeno na společné mezinárodní dozorové akce Joint Actions 2012, zastřešující dílčí projekty (konkrétně kontroly bezpečnosti vysokých židliček pro děti, užívání nanotechnologií v kosmetice, bezpečnosti žebříků, šňůr a zdrhovadel u dětských oděvů a detektorů plynu CO).

Zasedání, jemuž poskytlo důstojné prostory k jednání Ministerstvo průmyslu a obchodu, se zúčastnili úředníci tržního dozoru z 26 zemí, zástupci Evropské komise a zástupci zemí EFTA (European Free Trade Association). Na programu byly prezentace a diskuse k problematice zmíněných výrobků a jejich spotřebitelské bezpečnosti, informace o dalších probíhajících společných akcích, vývoj metod k posuzování rizik výrobků, rozšiřování e-learning modulů, zavádění evropského principu EHAP (European Home Authority Principle) a připravovaného nového legislativního balíčku k tržnímu dozoru v Evropě. Dostatečný prostor byl vymezen i pro výměnu znalostí a zkušeností mezi experty a diskusi o dalších výrobkových oblastech pro nový návrh společné akce dozoru v roce 2014.

Valná hromada PROSAFE se koná dvakrát ročně a sdružuje významné úředníky orgánů tržního dozoru z členských států EU. Hlavními tématy pražského zasedání byla budoucnost PROSAFE v rámci nového legislativního balíčku, volba nových členů do představenstva, prezentace nebezpečných výrobků nalezených na trhu jednotlivých členských států a vývoj nové legislativy v oblasti spotřebitelské bezpečnosti výrobků.

Zasedání potvrdilo úspěšnou výměnu informací mezi účastníky, kterých bude využito jako inspirace pro příští práci tržního dozoru.

Poděkování zástupce PROSAFE patřilo České obchodní inspekci – hostitelce zasedání, za organizaci a bezproblémový průběh celé akce. 

PROSAFE (Product Safety authorities of Europe) je orgánem, sestávajícím z vice jak 30 evropských zemí zastoupených řadou orgánů tržního dozoru s kompetencemi v různých oblastech spotřebitelské bezpečnosti výrobků. PROSAFE je od roku 2005 koordinačním orgánem tržního dozoru. Ze společných mezinárodních dozorových akcí koordinovaných PROSAFE lze uvést např.: projekt EMARS I a II, Hračky, Helmy, Zapalovače I a II, Chodítka pro děti, JA2010 (výrobky imitující potraviny, laserová ukazovátka, žebříky, dětské karnevalové oděvy, reflexní oděvy), JA2011 (nabíječky baterií, sekačky trávy, výrobky pro děti a pyrotechnika). Téměř na všech těchto dozorových akcích se Česká obchodní inspekce podílela.

Kontakty:

Závěrečnou zprávu PROSAFE ze zasedání v Praze v angličtině si stáhněte kliknutím ZDE.

Snímky ke stažení:


Celá zpráva zde:

131115-delegati-dozor-org-a-prosafe.jpg (, 3,02 MB)

131115-zasedani-trzniho-dozoru-a-prosafe.jpg (, 7,36 MB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena