ČOI nahlásila do systému RAPEX 38 nebezpečných výrobků

(Závěrečná zpráva za rok 2013) 

(Praha, 25. březen 2014)  Do evropského systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích – RAPEX (Rapid Alert System) je Česká obchodní inspekce zapojena od vstupu České republiky do Evropské unie, a to prostřednictvím národního kontaktního bodu pro nepotravinářské výrobky, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2013 se Česká obchodní inspekce podílela na hlášení nebezpečných výrobků podle Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků celkem 28 notifikacemi a vydala 10 INFO notifikací. Z toho se 16 hlášení do systému RAPEX týkalo hraček, dále 4 typů světelných elektrických řetězů 3 druhů výrobků sortimentu elektro. České obchodní inspekci bylo v průběhu roku adresováno 1468 notifikací. Při vyhledávacích akcích nalezli inspektoři na českém trhu v prodeji celkem 11 typů výrobků, notifikovaných v systému RAPEX v letech 2011–2013.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-03-25-tz-coi-rapex-2013.doc (, 13,20 MB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena