ČOI: Vysoký obsah vody v naftě bylo ojedinělé zjištění!

(Praha, 23. březen 2014) Monitorování a odběry vzorků motorových paliv ke kontrole jakosti pokračovaly v únoru podle stanoveného harmonogramu, doplněného šetřením podnětů podaných spotřebiteli. Z celkem odebraných 236 vzorků nevyhověly jakostním požadavkům technických norem 3 vzorky pohonných hmot. Nejzávažnějším zjištěním byl obsah vody v jednom vzorku motorové nafty, obsahující téměř padesátinásobek normou povoleného množství vody. „S takovým případem se Česká obchodní inspekce od roku 2001, kdy sleduje jakost pohonných hmot, setkala poprvé. Přestože se jednalo o technickou závadu a prodávající následně prodej nejakostní motorové nafty ukončil, bude s ním vedeno správní řízení o uložení pokuty,“ doplnil k výsledkům kontroly Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-3-23-phm-unor-priloha-2-1-2-15.xls (, 41,50 KB)

2015-3-23-phm-unor-priloha-2-15.xls (, 41,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena