Deklarované složení textilu nemusí odpovídat skutečnosti

(Praha, 27. duben 2018) Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala podmínky dodržování zákonů při prodeji textilních výrobků. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti, která souvisí s materiálovým složením textilních výrobků. Z celkového počtu 117 provedených kontrol zjistila porušení právních předpisů při 60 kontrolách. „Výsledky kontrol prokázaly, že obchodník záměrně nebo z nedbalosti deklaruje nesprávné, nepřesné nebo zavádějící informace o materiálovém složení výrobku a procentuálního podílu jednotlivých vláken. ČOI odebrala k odbornému posouzení 35 vzorků textilních výrobků. U 32 vzorků textilních výrobků pak bylo odborným posouzení zjištěno, že jejich skutečné materiálové složení neodpovídá informacím uvedeným na výrobcích. Vzhledem k významnému podílu prokázaného porušování právního předpisu budou kontroly textilních výrobků pokračovat i nadále,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.


Celá zpráva zde:

2018-04-27-textil (doc, 54,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena