Dekorační tapety v prodeji bez povinného značení

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013) 

(Praha, 9. leden 2014)  Dekorační tapety musí při uvádění na trh splňovat náležitosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími a technickými předpisy. Vzhledem k četným porušením zákona, zjištěným při kontrolách tapet v roce 2012, pokračovala tato dozorová akce také v následujícím roce. V průběhu roku 2013 inspektoři ČOI zkontrolovali 82 distributorů v maloobchodní prodejní síti a nedostatky zjistili u 19 z nich. Nejčastěji se jednalo o tapetové výrobky bez povinného označení CE nebo o chybějící úplné informace při označení CE štítkem. Na vadné výrobky byl vydán zákaz distribuce do doby zjednání nápravy.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

140109-tz-tapety.doc (, 46,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena