Diskriminace – 2014

(Praha, 27. únor 2015) Inspektoři České obchodní inspekce celoročně monitorují všechny formy možné diskriminace spotřebitele, a to jak při prodeji výrobků a poskytování služeb, tak i případy diskriminace osob se zdravotním postižením. Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje prodávajícím a poskytovatelům služeb jakýmkoliv způsobem spotřebitele diskriminovat. V roce 2014 bylo uskutečněno 1254 kontrol, při kterých byla prioritou právě kontrola dodržování tohoto zákazu. Při sledování a prověřování možné diskriminace z důvodu národnostní, rasové nebo etnické příslušnosti byli v maximální míře využiti jazykově vybavení inspektoři a také romské inspektorky.  Diskriminační jednání bylo kontrolovaným subjektům prokázáno ve 40 případech a pravomocné pokuty v celkové výši přes 1 milion korun byly v hodnoceném období uloženy v 16 z nich. „Ve srovnání se dvěma předchozími roky vzrostl počet prokázaných případů diskriminace spotřebitele na více než dvojnásobek, a to i přes skutečnost, že Česká obchodní inspekce věnuje této problematice soustavnou pozornost. Jakékoliv projevy diskriminačního jednání poškozující spotřebitele považuji ve vyspělé společnosti za nepřijatelné, a proto je naším cílem postihovat je a hledat taková řešení, aby k dalším případům diskriminace, pokud možno, nedocházelo,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 

 

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena