Diskriminace – 2015

(Praha, 29. duben 2016) V roce 2015 bylo podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele prokázáno v 19 případech, což činí 0,9 % z celkem 2138 provedených kontrol. V porovnání s rokem 2014, kdy bylo zjištěno 40 případů diskriminace, tj. 3,25 %, to znamená výrazné snížení. Konkrétně v souvislosti se zákazem diskriminace spotřebitele bylo pravomocně uloženo 27 pokut v celkové hodnotě téměř 1,2 miliony korun. „Nejčastější byla diskriminace spotřebitele z důvodu národnosti, a to zejména účtování vyšších cen cizincům v restauracích formou různých přirážek, dále inspektoři zjistili stanovení různých cen za stejné služby nebo diskriminaci z důvodu věku. Přestože bylo v loňském roce diskriminační jednání podnikatelů prokázáno spíše výjimečné, nelze ani tyto případy brát na lehkou váhu, ať už jsou tímto jednáním poškozována práva cizinců, národnostních menšin, dalších skupin spotřebitelů nebo jednotlivců. V kontrolách budeme i nadále pokračovat, aby případů diskriminace spotřebitele bylo co nejméně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena