Diskriminace – 2Q 2016

(Praha, 3. října 2016) Diskriminace je jedna ze společensky nepřijatelných a navíc protiprávních forem jednání obchodníků, která je, v oblasti prodeje produktů a poskytování služeb, průběžně monitorována Českou obchodní inspekcí. Ve 2. čtvrtletí 2016 se uskutečnilo na území celé České republiky 257 kontrol, kdy z toho podezření na diskriminaci spotřebitele bylo zjištěno v 5 případech, což je téměř 2 procenta. Převážně se jednalo o restaurační zařízení. Ve sledovaném období nabylo právní moci za diskriminaci 6 pokut v celkové hodnotě 107 000 korun. Mimo jiné se také inspektoři ČOI zaměřili na dodržování dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Porušení právních předpisů bylo shledáno ve 129 případech, což je 50 % všech kontrolovaných subjektů. Nejčastěji se jednalo o porušení zásad poctivosti prodeje výrobků a služeb a neinformování o cenách prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.  

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena