Diskriminace – 3.Q 2016

(Praha, 14. prosince 2016) Nepříznivé zacházení s jednotlivcem nebo skupinou v oblasti prodeje nebo nabízení služeb je nezákonným jednáním všech obchodníků, kteří se takového chování ve styku se spotřebitelem dopustí. Kontroly České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2016 potvrdily snížení počtu diskriminačního jednání, kdy pouze v 1 případu došlo k diskriminaci cizince v restauračním zařízení, což je o dva případy méně než ve 2. čtvrtletí 2016. O to více se jeví závažnější obsahová sdělení, kdy například v restauraci cizojazyčně hovořícím spotřebitelům byla účtována navíc cena za tzv. „servis“ „Těší mě, že ve 3. čtvrtletí bylo při kontrolách zjištěno méně případů diskriminačního jednání. Přesto však je třeba této problematice věnovat trvalou pozornost, abychom se s diskriminačním chováním vůči spotřebitelům setkávali v budoucnu čím dál tím méně, “ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.         

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena