Diskriminaci spotřebitele nelze tolerovat v žádné podobě

(Průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2013)

(Praha, 31. prosinec 2013)  Diskriminace spotřebitele je velmi problematická záležitost, která se prokazuje velmi nesnadno, neboť v některých případech spotřebitelé považují za diskriminaci jednání, na které má prodávající právo a nelze je za diskriminaci považovat, v jiných případech si diskriminační jednání nechají líbit, takže se o něm kontrolní orgán nedoví a nemůže takové jednání postihnout. V každém případě však Česká obchodní inspekce prověřuje každé podání nebo podnět, který jakoukoliv diskriminaci spotřebitele signalizuje, ať už ve formě dvojích cen za stejné plnění, z důvodu věku, národnosti, státní příslušnosti, místa bydliště nebo handicapu. Ve 3. čtvrtletí se jednalo o celkem 5 případů, kdy byla diskriminace spotřebitele prodávajícím prokázána a uložena opatření k nápravě.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

131231-tz-diskriminace-3q2013.doc (, 55,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena