Dva vzorky motorové nafty měly nižší bod vzplanutí

(Praha, 29. březen 2016) V únoru odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic celkem 200 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům příslušné technické normy nevyhověly 2 vzorky motorové nafty (1,0 %), u nichž nebyl dodržen stanovený limit bodu vzplanutí, tj. 53 °C (u jednoho vzorku bylo naměřeno 49 °C, u druhého 45,5 °C). K této závadě mohlo dojít při přepravě nafty v důsledku kontaminace nízkovroucím produktem, například benzínem. V obou případech byl vydán zákaz dalšího prodeje, a to na 24 741 litrů nejakostní motorové nafty v hodnotě 654 948,80 Kč.

Tisková zpráva ke stažení zde:


Celá zpráva zde:

2016-03-29-phm-unor-2016.doc (, 122,50 KB)

2016-03-29-02-16.xls (, 41,00 KB)

2016-03-29-1-02-16.xls (, 41,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena