Dveře po opakovaných kontrolách požárům odolají

(Praha, 27. leden 2016) Laboratorní zkoušky požárních dveří, jimiž byla ověřována výrobcem deklarovaná požární odolnost, které provedla Česká obchodní inspekce v roce 2013, prokázaly závažné nedostatky. Vzhledem k negativním výsledkům těchto zkoušek a závažnosti zjištění pokračovaly kontroly požárních dveří také v letech 2014 a 2015. Odborní inspektoři Oddělení technické kontroly ČOI se při nich zaměřili především na odběry vzorků požárních dveří a laboratorní zkoušky. Celkem bylo v průběhu 16 samostatných kontrol zkontrolováno 13 typů dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut včetně zárubní. Laboratorním zkouškám požární odolnosti byly podrobeny 4 vzorky dveří, z nichž 3 nevyhověly deklaraci požární odolnosti a materiálovému složení. Jeden ověřovací vzorek dveří byl zkoušen pouze na deklaraci materiálového složení. Následovaly další laboratorní zkoušky 4 vzorků dveří, které vyhověly.  „Tato kontrolní akce byla jednou z nejnáročnějších co do rozsahu, finančních nákladů na laboratorní zkoušky i složitosti probíhajících řízení s distributory a výrobci. Vynaložené úsilí a prostředky však nebyly marné, protože dveře zkoušené ve 3. kontrolní etapě již zcela vyhověly deklarované požární odolnosti i dalším stanoveným požadavkům právních předpisů. K tomuto pozitivnímu výsledku, tj. ke zlepšení situace na trhu, přispělo nemalou měrou kromě systematického zkoušení vzorků požárních dveří také průběžné informování odborné veřejnosti formou přednášek i článků v odborném tisku o výsledcích jednotlivých etap kontrolní akce České obchodní inspekce,“ zhodnotil výsledky obsáhlého kontrolního projektu Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena