E shopy kontroly – 2014

(Praha, 7. duben 2015) Vývoj a úroveň obchodování prostřednictvím sítě internet byly kontrolními pracovníky České obchodní inspekce monitorovány v průběhu celého roku 2014. Cílem kontrol bylo vyhledat a následně v případě protiprávního jednání postihnout ty internetové prodejce a poskytovatele služeb, kteří poškozují práva a zájmy spotřebitelů. Nedostatky byly zjištěny v 682 z 867 kontrolovaných e-shopů a uložené pokuty dosáhly souhrnné výše 4,8 milionů korun. Vysoký počet podání spotřebitelů, kteří se na ČOI v roce 2014 obrátili, je odrazem skutečnosti, že počet virtuálních obchodů roste souběžně se zájmem spotřebitelů o tuto formu nákupů. „Spotřebitelům doporučuji, aby si před nákupem v e-shopu ověřovali sídlo a důvěryhodnost prodejce. Část podání adresovaných České obchodní inspekci se totiž týkala internetových obchodů, které jsou provozovány zahraničními subjekty se sídlem mimo státy Evropské unie. Právě nákupy v e-shopech ze třetích zemí představují pro spotřebitele zvýšenou míru rizika jak při dodání zboží, tak i při vymáhání spotřebitelských práv,“ upozorňuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena