E – shopy stále klamou spotřebitele

(Praha, 20. červen 2016) Výsledky kontrol internetových obchodů provedených v 1. čtvrtletí 2016 potvrdily, že v oblasti elektronického obchodování přetrvávají nadále nedostatky spočívající zejména v klamavém jednání, kdy provozovatelé používají nepravdivou informaci, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Často byly také zjištěny nedostatky v obchodních podmínkách internetových prodejců, kdy spotřebitelé nebyli řádně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Z celkového počtu 308 provedených kontrol bylo zjištěno, že k porušení obecně závazných právních předpisů došlo při 255 kontrolách, což představuje 83 %. V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč.

Celá tisková zpráva zde:


Celá zpráva zde:

2016-06-20-eshopy-1q.doc (, 56,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena