Elektrická páječka San Gong Soldering Iron je nebezpečná!

(Praha, 12. červen 2015) Při monitorování trhu s výrobky sortimentu elektro zjistili inspektoři České obchodní inspekce, že je v prodeji pájka, která není řádně označena a nevyhovuje standardům elektrické bezpečnosti, což prokázalo odborné posouzení výrobku. Vnitřní spojení vodičů není dostatečně zajištěno před náhodným dotykem s živými částmi a uživateli při běžné manipulaci
s páječkou hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Výrobek není vybaven povinnými informacemi v českém jazyce, takže spotřebitel není před rizikem nesprávného užívání výrobku náležitě varován. Distribuce této nebezpečné elektrické páječky byla zakázána a bylo nařízeno její stažení z distribuce.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena